Kylillä on vahva imago

Suomalaisten mielikuva maaseudusta on erittäin myönteinen: luonto, aitous ja hyvä elämä. Näin kertoo tuore Maaseutubarometri. Suomalaisten mielissä kylät edustavat vahvimmin maaseutua. Näissä Suomen pienimmissä toiminnallisissa yhteisöissä harjoitetaan omaa liiketoimintaa ja ne toimivat asukkaiden olosuhteiden parantamiseksi. Suomen Kylätoiminta ry jäsenverkostoineen tekee työtä maaseudun ja kylien elinvoiman eteen. Paikallistasolla tehtävä työ lisää selvästi luottamusta maaseudun tulevaisuuteen.

 

Suomen Kylätoiminta ry:n tiedote 5.2.2014

Logo sytySuomalaisten henkiset juuret ovat maaseudulla, tämä käy ilmi tammikuussa julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta maaseutubarometrista. Stressi ja kansantalouden rasitteena oleminen eivät kuulu maaseudun kuvaan. Tutkimus osoittaa, että maaseutu nähdään dynaamisena alueena, jossa voidaan kehittää uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja sekä yhdistää siihen luonnon rauhasta nauttiminen. Esimerkkejä on jo olemassa, mm. Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien Bisneskeissit –hanke on koonnut tietoja olemassa olevista liiketoimintamahdollisuuksista kylillä ympäri Suomen.

24 prosenttia suomalaisista luokittelee itsensä identiteetiltään maalaiseksi. Osuus on ollut tasaisessa nousussa 2009 vuodesta lähtien. 36 prosenttia suomalaisista kokee olevansa sekä maalainen että kaupunkilainen. Maaseudulle ja haja-asutusalueille kaivataan edelleen. Barometri toteaa, että lapsiperheillä vaakakupissa painavat oletettavasti edulliset asuinneliöt ja rauhallinen ympäristö, joten heistä 23 prosenttia pitää toivepaikkanaan maaseudun haja-asutusaluetta.

Hyvän elämän merkityksellinen tekijä on mielekäs työ. Useat toivovat barometrin perusteella , että maaseudulla olisi tulevaisuudessa kukoistavaa monimuotoista matkailua sekä uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa. Myös yritystoiminnan monipuolistumista toivotaan. Nämä ovat myös päättäjien toivelistalla. Kuitenkin näyttää siltä, että kaupungeissa toimivat yritykset eivät hyödynnä maaseudun mahdollisuuksia siinä määrin kuin olisi mahdollista. Maaseutua pidetään hyvänä toimintaympäristönä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja luovalle työlle, sekä siellä koetaan olevan runsaasti hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoimintamahdollisuuksia auttavat avaamaan myös paikalliset Leader-ryhmät, jotka neuvovat, tukevat ja rahoittavat maaseudun toimintaa.
Hankkeet
Maaseutubarometri selvittää, miten Suomen asukkaat – niin tavalliset kansalaiset kuin asiantuntijaryhmät – ymmärtävät maansa maaseudun olemuksen. Tutkimuksen toteuttivat Pauliina Aho ja Juha Rahkonen Taloustutkimus Oy:sta työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Lue alkuperäinen tutkimus: http://www.tem.fi/files/38647/Maaseutubarometri_2014_LOPPURAPORTTI.pdf

Suomen-kylatoiminta-logoLisätietoja Suomen Kylätoiminta ry:stä:
Eero Uusitalo
Puheenjohtaja
Puh: 040 5419916

Maakuntien kylien tilanteesta kertovat mielellään lisää maakunnalliset kyläasiamiehet:

Aktion Österbotten r.f. Karl-Gustva Byskata, gsm 0400 388 530, karl-gustav@aktion.fi
Etelä-Karjalan Kylät ry:
Marja Jussila gsm 045 276 9541, marja.jussila@taipalsaari.fi
Eteläpohjalaiset Kylät ry:
Juha Pohjonen gsm 0500 927 725, juha.pohjonen@epk.fi
Hämeen Kylät ry:
Elina Leppänen gsm 0400 944 868, elina.leppanen@hameenkylat.net
Itä-Uudenmaan Kylät ry/Östra Nylands Byar rf: Li-Marie Santala gsm 040 158 8038, kylat@itukylat.fi
Järvi-Suomen Kylät ry, Etelä-Savo: Tuula Eloranta gsm 045 127 4086, kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com
Kainuun Nuotta ry: Veli-Matti Karppinen, gsm 040 585 3645 veli-matti.karppinen@kajaani.net
Keskipohjalaiset Kylät ry/Byarna i Mellersta Österbotten rf: Esa Erkkilä, gsm 040 516 2240, esa.erkkila@kotinet.com
Keski-Suomen Kylät ry: Sirpa Pekkarinen gsm 0400 738 205, sihteeri@keskisuomenkylat.fi
Kymenlaakson Kylät ry: Sirpa Vähäuski, gsm 044 297 7738, sirpa.vahauski@pp.inet.fi
Lappilaiset Kylät ry: Pirjo Riskilä gsm 040 149 5919, lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Länsi-Uudenmaan Kylät ry: Pirkko Kaskinen, gsm 050 522 5311, pirkko.kaskinen@gmail.com
Pirkan Kylät ry: Marja Vehnämaa, gsm 040 484 9360, marja.vehnamaa@pirkankylat.fi
Pohjois-Karjalan Kylät ry: Tuomo Eronen, gsm 0400 379 225, info@kylat.fi
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry: Esa Aunola , gsm 040 551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi
Pohjois-Savon Kylät ry: Merja Kaija, gsm 045 179 1070, pohjoissavonkylat@gmail.com
Päijät-Hämeen Kylät ry: Timo Taulo, gsm 040 701 0633, taulo@phnet.fi
SataKylät ry: Hanna Ruohola, gsm 044 357 6181, hanna.ruohola@satakylat.fi
Varsinais-Suomen Kylät ry: Tauno Linkoranta, gsm 044 533 4750 tauno.linkoranta@vskylat.fi
Egentliga Finlands Byar rf: Pia Prost, gsm 044 350 0099, prost.pia@efbyar.fi