Villages on Move liikunnan iloa Etelä-Savon kylissä

Etelä-Savon Liikunta ry:n hallinnoima Villages on Move Kansainvälinen kyläsportti –hanke on päättymässä. Hanke liikutti 1.8.2011 – 30.4.2014 välisenä aikana reilua 6000 ihmistä yli 40 kylässä eripuolilla Etelä-Savoa.


Villages on Move
Lehdistötiedote 24.4.2014


LiikuntaaVirolaisina hankekumppaneina olivat MTU PAIK ja Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK). Hankkeen kansainvälisinä toimenpiteinä olivat opintomatkat (yksi matka Viroon ja yksi matka Suomeen), kansainväliset liikunnalliset nuorisovaihdot (yksi kv-vaihto Virossa kesällä 2012 ja yksi Suomessa Partaharjulla kesällä 2013). Opintomatkaan ja kv-nuorisovaihtoihin osallistuneet henkilöt edustivat Etelä-Savosta 12 kylää ja 14 eri seuraa. Toimenpiteiden kokonaishenkilömäärä vaihteli vajaasta kymmenestä yli 40 osallistujaan.

Paikallista liikuntatoimintaa toteutettiin yhteisillä tapahtumilla tehden yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja samalla tukien maaseudun liikunnan kehittämistä ja terveyden edistämistä. Uusia ideoita harraste- ja kuntoliikuntaan mietittiin mm. tapahtumien sisältöjä suunniteltaessa. Tarjolla oli mm. eri-ikäisille kyläläisille suunnattuja teemapäiviä joissa vietiin kylien toiveiden mukaisesti heille vieraampia lajeja tutustuttavaksi mm. Bailatinoa, kahvakuulailua ja keppi/tuolijumppaa.

Paikallisten tapahtumien käytännön toteutusta ensineuvottelusta tapahtumapäivään dokumentoitiin mm. palaverimuistioiden, ”lukujärjestysten”, tiedotteiden sekä pelastus- ja turvallisuus-suunnitelmien muodossa. Nämä kirjalliset osiot annettiin jatkokäyttöön kyseisille tapahtuman toimijoille helpottamaan uusien tapahtumien järjestämistä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tapahtumista kerätyt kirjalliset palautteet on raportoitu tapahtuman järjestäjille uusien toimintojen suunnittelua ja toteutusta avustamaan. Osa hankkeen toimenpiteistä jäi kylien käytäntöön välittömästi mm. ohjattujen säännöllisten liikuntojen sekä tapahtumien muodossa.

Mari KurttiHankkeen jatkotoimenpide-ehdotuksia koottiin mm. palautteiden, webropol-kyselyn, tapaamisien ja miniseminaarin avulla. Alustavia neuvotteluja Viron suuntaan on myös käyty yhteistyön jatkamiseksi. Paikallisella tasolla nousi esille paljon hyviä kehityskohteita mm. vertaisohjaajiin, kylien väliseen yhteistyöhön ja koulutukseen liittyen. Tarve ja kysyntä liikunnallisille hankkeille ovat yhä olemassa. Etelä-Savossa olisi kiinnostusta myös Seikkailupuistolle. Tällainen eri-ikäisille sopiva liikuntapaikka, johon Viron opintomatkalla ja kv-vaihdossa tutustuttiin, sopisi myös hyvin alueen luontoon.

Villages on Move -hankkeen projektipäällikkö Mari Kurtin ajatuksia Maaseutukuriirin blogissa:
http://maaseutukuriiri.blogspot.fi/

Villages on Move -hankkeen projektipäällikkö Mari Kurtin haastattelun voit kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Kuvia Villages On Move (VOM)-miniseminaarista 16.4.2014 löytyy Maaseutukuriirin facebook-sivuilta:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.300805723410005.1073741864.151682061655706&type=1

Kuvia Ohjelmallinen Iltapäivä Hurissalo -talolla 30.8.2013 löytyy Maaseutukuriirin kuvapankista:
http://www.maaseutukuriiri.fi/kuvapankki?folder=43&utm_source=Maaseutukuriirin+uutiskirje&utm_campaign=06bfc71360-Maaseutukuriiri_Uutiskirje_3_201310_8_2013&utm_medium=email&utm_term=0_981269d76b-06bfc71360-76502501

Villages on Move logoLisätietoja hankkeesta:

Etelä-Savon Liikunta ry, projektipäällikkö Mari Kurtti, 0440 225 422, mari.kurtti@esliikunta.fi

Villages on Move-hanke pähkinänkuoressa:

Päätoimija: Etelä-Savon Liikunta ry
Ulkomaiset koordinoivat toimintaryhmät:
PAIK ja PAK Virossa. Koordinoiva toimintaryhmä Suomessa Veej´jakaja ry.
Muut mukana olevat toimintaryhmät: Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry
Alueelliset kumppanit: Savonlinnan Seudun Liikunta ja Rantasalmen Urheilijat
Hankkeen tausta ja tarpeellisuus: Hyviä toimivia malleja kehitetty Kyläsportti–toiminnalla. Näitä haluttiin viedä eteenpäin ja kehittää lisää. Maaseutualueiden asukkaille mahdollisuus kansainväliseen (KV) –toimintaan, KV- toiminnan kehittäminen ja osaamisen lisääminen, nuorisoa kiinnostaa KV sekä maaseudun elävöittäminen liikunnan keinoin.
Kohderyhmä: Kylät, kyläseurat, urheiluseurat ja näiden liikuntavastaavat, aktivaattorit, organisoijat, koordinaattorit, ohjaajat ja muut toimijat. Painopisteenä nuoret osallistujat, mutta avoin kaikenikäisille
Rahoitus: Hanke rahoitettiin Euroopan Unionin maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaisrahoitus oli
156 560 € ja rahoittajina olivat kaikki kolme eteläsavolaista "Leader- toimintaryhmää". Veej'jakaja (50%), RajupusuLeader (25%)- ja Piällysmies(25%).