Leadereille innostavia evästyksiä uudelle seitsenvuotiskaudelle

Leader-ryhmien ja ELY-keskusten henkilöstö, Leader-ryhmien hallituksien jäsenet, Maaseutuviraston ja maa- ja metsätalousministeriön toimintaryhmäasioista vastaavat henkilöt kokoontuivat 26. – 27.5.2014 Helsinkiin Paasitorniin Leader-työn ajankohtaispäiville. Kahden päivän aikana käytiin perusteellisesti läpi seitsenvuotista uutta ohjelmakautta, sen rahoitusta ja uusia sisältöjä.

 

Leader-työn ajankohtaispäivät 2014Helsingin Paasitornissa käytiin tiukkaa keskustelua, kun ministeriön ja maaseutuviraston virkamiehet kävivät läpi uuden ohjelmakauden tarkempia yksityiskohtia. Uudelle ohjelmakaudelle ei ole virallistettu vielä yhtään Leader-ryhmää, koska haku on vasta käynnissä. Hakemukset piti jättää kesäkuun 10. mennessä. Ministeriö päättää Leadereista syksyn aikana. Etelä-Savossa ollaan erittäin optimistisella mielellä kolmen nykyisen Leaderin jatkosta, ja tuskin valtakunnan tasollakaan toimintaan on tulossa kovin isoja muutoksia, vaikka Paasitornissa keskusteltiinkin tiiviisti valintakriteereistä.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Helsingistä vaikutti tyytyväiseltä Leader-ryhmien uuden ohjelmakauden strategiavalmisteluihin. Hyvä uutinen Leadereiden kannalta on myös se, että niiden julkinen rahoitus kasvaa uudella ohjelmakaudella: viime kaudella summa oli 252,72 miljoonaa ja uudella kaudella rahoitus kasvaa 300 miljoonaan euroon. Myös toimintarahan määrä kasvaa 48 miljoonasta 60 miljoonaan euroon. Saadakseen virallisen Leader-statuksen alueella on oltava riittävät resurssit ryhmän toimimiseen, kuten esimerkiksi toimivat verkostot ja riittävästi henkilöstöä.

Uudella ohjelmakaudella korostetaan Leader-ryhmien ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä. Uutta ovat myös niin sanotut Leadereiden teemahankkeet, joiden tavoitteista, toimenpiteistä ja suunnittelusta sovitaan toteuttajien kanssa. Teemahankkeet auttavat etenkin pieniä toimijoita ja helpottavat päätöksentekoprosessia Leader-ryhmässä ja ELY-keskuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola korostaa, että jokaisen alueen ja Leader-ryhmän pitäisi löytää oma tapansa toimia paikallisena kehittäjänä nyt ja tulevaisuudessa. Maaseutuverkostoyksikön tehtävä on auttaa eri alueita Leader-työssä ja tarjota ryhmille työkaluja viestintään sekä markkinointiin.

Byrokratiaa aiotaan keventää

Juha-Matti MarkkolaHelsingissä ajankohtaispäiviä juonsi Maaseutuverkostoyksikön verkostoasiamies Juha-Matti Markkola.
– Tällä hetkellä mielessä on murros. Vanha ohjelmakausi on päättymässä ja uusi alkamassa. Siihen liittyy paljon teknistä mietittävää ja pohdintaa, Markkola kommentoi kahden päivän antia Maaseutuverkostoyksikön näkökulmasta.

Eri viranomaiset ovat saaneet kansalaisilta sapiskaa liiallisesta byrokratiasta ja sitä kautta asioiden hankaluudesta. Se on suurin haaste uudelle ohjelmakaudelle.
– Meidän täytyy yhdessä huolehtia siitä, että sujuvuus paranee. Meillä kaikilla, Maaseutuvirastolla, ministeriöllä ja ELY-keskuksilla, on sama haaste: miten me asiakkaan näkökulmasta pystytään palvelun sujuvuutta parantamaan, Juha-Matti Markkola korostaa.

Helpotusta Leader-rahoituksen hakemiseen ja hakuprosessiin tuo ainakin tuleva Hyrrä-palvelu, jossa hakemukset liitteineen voi jättää sähköisesti. Sieltä on myös mahdollisuus itse seurata hakemuksen käsittelyä.

Juha-Matti Markkolan haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Kuvia Leader-työn ajankohtaispäiviltä (26.–27.5.2014):

http://www.maaseutukuriiri.fi/kuvapankki?folder=53

Leader-työn ajankohtaispäivien ohjelma ja koulutusmateriaalit:

http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/6ibYW7xz3.html


Lisätiedot:

Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostoyksikkö, 040 5599 412, Juha-Matti.Markkola@mavi.fi