Tulevaisuuden näköaloja: uudenlainen maailma ja miten siinä pärjää

Kevään aikana on järjestetty monia tilaisuuksia ja koulutuksia, joissa on etsitty työkaluja taltuttaa epämääräistä tulevaisuutta. Etelä-Savon Elinikäinen oppiminen ja ohjaus sekä nuorisotakuu järjestivät toukokuun alussa yhteisen pajapäivän, joka oli suunnattu esimerkiksi oppilaitoksille ja sivistys-, sosiaali- ja kulttuuritoimen henkilöstölle.

 

Ajatuskoontia Tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen pajapäivästä

Vastuumme tulevaisuudesta pajapäiväVastuumme tulevaisuudesta – tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen pajapäivässä 7.5. todettiin, että tulevaisuudessa Suomessa ikärakenne muuttuu, yksilöllisyys vahvistuu, työelämä pirstaloituu, globalisaatio kiihtyy ja tekniikka kehittyy. Tulee uudenlaisia töitä vanhojen ja perinteisten tilalle, mikä vaatii teknologian taitoja kaikilla elämän osa-alueilla. Globalisaation vuoksi kulttuuriosaamisen, kielitaidon ja viestinnän merkitys tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. Elämässä pärjääminen vaatii taitoja rakentaa itse oman näköinen polkunsa opinnoissa, työelämässä ja sen jälkeen. Tulevaisuudessa ihmiset työskentelevät pidempään, koska he ovat terveempiä ja aktiivisempia.

Suunnittelija Merja Ihanus-Hänninen Etelä-Savon ammattiopistosta auttoi rakentamaan siltoja ohjauksen tulevaisuuteen taiteen keinoin, jotka sopivat myös kaikenikäisille. Taide auttaa suunnitteluun, itseohjautuvuuteen ja tulevaisuusorientaatioon.

Projektikoordinaattori Johanna Ollila Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta kuvasi, miten vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja voi käytännössä kokeilla ja käyttää esimerkiksi koulutuksessa ja ohjauksessa. Tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen lähtökohtana on esimerkiksi se, että pyritään luomaan taitoja luovaan ja epälineaariseen ajatteluun, haastetaan ennalta määrätty näkemys tulevaisuuden työpaikoista tai osaamisesta.
– Tietoisuuden kasvattaminen tulevaisuudesta onnistuu monin keinoin, ja pääsimme asiaan käsiksi pelaamalla korttipelejä, lautapelejä, liveroolipeliä, työelämäsimulaatiota, pohtimalla ja tekemällä erilaisia töitä yhdessä, kommentoi Etelä-Savon ELY-keskuksen kehityspäällikkö Tuija Toivakainen.

Kehityksen kuudes aalto ja digitalisoituva toimintaympäristö

Mistä uutta kasvua Etelä-Savoon? -seminaarissa 8.5. erityisasiantuntija Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui kehityksen kuudennesta aallosta. Tulevaisuudessa vahvistuvat ne kulttuurit, jotka tukevat tuhlauksen vähentämistä. Kuudennessa kehityksen aallossa siirrytään paperiteollisuudesta biopohjaisiin tuotteisiin, matkapuhelimista peliteollisuuteen, teollisuusautomaatiosta clean techiin ja sairauksien hoidosta terveyden tukemiseen.

Teknologia-asiantuntija, toimittaja, tietokirjailija ja biohakkeri Teemu Arina näytti, miten digitalisoitunut maailma muuttaa työtä. Se tulee vaikuttamaan ihmiseen holistisesti, esimerkiksi unen laatuun, työpäivässä liikkumiseen ja seisomiseen. Arinan mukaan pelillisyys on hieno mahdollisuus, koska se yhdistää työympäristön ja oppimisen uusille tasoille. Elinikäisen oppimisen myötä monenikäiset voivat innostua uudenlaisessa maailmassa pärjäämiseen. Ongelmaratkaisutaitoja tulisi opiskella aktiivisesti.

Tulevaisuuspajassa ideoitiin nuorisotakuun arviointia

Vastuumme tulevaisuudesta pajapäiväNuorisotakuun Tulevaisuuspajassa 14.–15.5. Helsingissä suunniteltiin uusia käytäntöjä tulevaisuuden varalle. Tilaisuudessa tuli esille, että nuorisotakuun tähänastista onnistumista halutaan arvioida laajemminkin kuin vain työllisyystilastojen keinoin. Välineitä arviointiin onkin hyvin jo olemassa nuorten hyvinvoinnin tutkimuksista.
– Kaikkien peruskoulun päättäneiden nuorten tilannetta seurataan järjestelmällisesti. Ketään ei jätetä pimentoon. Lapselle ja nuorelle nimetään kunnasta vastuuhenkilö huolehtimaan moniammatillisesta avusta ja tiedonkulusta. Työttömille nuorille järjestetään terveystarkastukset ja rokotukset sekä elintapaohjausta työn saannin parantamiseksi, Etelä-Savon ELY-keskuksen kehityspäällikkö Tuija Toivakainen toteaa.

– Etelä-Savossa Kuntoutussäätiö esitti lukuisia tapoja arvioida nuorisotakuuta, ja ne toimivat jatkossa työkaluina, joita kehitetään edelleen. Arvioinnin tulee palvella nuorisotakuun kolmea kokonaisuutta: itsenäistä elämää, koulutusta ja työtä, Toivakainen painottaa lopuksi.

Tuija Toivakaisen haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Etelä-Savon Maakuntaliiton suunnittelijan Hanna Kautiaisen blogiteksti maaseudun megatrendeistä Maaseutukuriirin blogissa:

http://maaseutukuriiri.blogspot.fi/

Kuvia Tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen pajapäivästä (7.5.2014):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.318890264934884.1073741869.151682061655706&type=1&l=c32434fa51

Lisätiedot:

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, kehityspäällikkö, 029 502 4220, tuija.toivakainen@ely-keskus.fi