Ehdota Etelä-Savon ympäristöpalkinnon saajaa!

Etelä-Savon ELY-keskus myöntää vuosittain ympäristöpalkinnon Etelä-Savon luonnon tai elinympäristön hyväksi toimineelle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle. Palkinto jaetaan tänä vuonna Maailman Ympäristöpäivänä 5.6.

 

Ranta Nyt on aika tehdä perusteltu ehdotus ympäristöpalkinnon saajaksi. Lähetä ehdotus 13.4.2015 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen sähköpostilla osoitteella kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Valinnassa painotetaan sitä, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Etelä-Savon alueella. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

Viime vuonna Etelä-Savon ELY-keskus jakoi palkinnon Matti Heiskaselle, Timo Kauppiselle ja Tapani Mähöselle, jotka ovat toimineet aktiivisesti Pieksämäen seudun vesien hoito- ja kunnostustyössä.

Etelä-Savon ympäristöpalkinnon saajat vuosina 1995-2014 (pdf, 176 kt)

Lisätietoja:
Vesa Toivola, Etelä-Savon ELY-keskus, alueidenkäytön ja luonnonsuojelun palvelut, p. 029 502 4236
Vesa Rautio, Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut, p. 029 502 4225