Ruralia-instituutti selvittää Etelä-Savon yritysten tulevaisuudensuunnitelmia

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti selvittää parhaillaan Etelä-Savon yritysten kehitysnäkymiä vuoteen 2020 saakka.

 

ELINKEINO MAANVILJELIJÄRuralia-instituutti on lähestynyt yrityksiä kirjeitse ja sähköpostitse kyselyllä, jossa tarkastellaan yritystoiminnan kehitystä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä, toimintaympäristön muutosten vaikutuksia sekä yritystoiminnan jatkuvuutta. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu verkossa.

Kysely on lähetetty alle 50 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden toimipaikka sijaitsee Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustojen ulkopuolella eli toisin sanoen maaseutualueilla. Tutkimukseen on valittu sattumanvaraisesti 2 700 eteläsavolaista yritystä.

Selvityksen avulla pyritään saamaan ajantasainen kuva yritystoiminnan edellytyksistä Etelä-Savossa. Tiedon tavoitteena on toimia erityisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen, mutta myös alueen muiden kehittäjätoimijoiden tukena resurssien suuntaamisessa rahoitusohjelmakaudella 2014–2020. Vastaamisaikaa kyselyyn on keskiviikkoon 8.4.2015 saakka.

Linkit:
www.helsinki.fi/ruralia

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Ruralia-instituutti, Tohtorikoulutettava Niina Kuuva, 050 448 8617, niina.kuuva@helsinki.fi, Twitter: @NiinaQva