Leader-ryhmien kautta 300 miljoonaa paikalliseen kehittämiseen

Suomen 54 Leader-ryhmää, maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto solmivat sopimuksen paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisesta. Allekirjoitustilaisuus pidettiin 7. huhtikuuta Säätytalolla. Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Leader-ryhmien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo ja Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola.

Helsinki Leader-ryhmat allekirjoitus

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.4.2015

Leader-ryhmät ovat ruohonjuuritason kehittämisyhdistyksiä, jotka myöntävät rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin paikallisten maaseudun kehittämisstrategioiden tavoitteiden mukaisesti. Leader-työtä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Ohjelmakauden 2014–2020 aikana ryhmien kautta kanavoituu yhteensä 300 miljoonaa euroa maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja yhteisöille. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista.
– Paikallinen kehittämistoiminta on hyvin innovatiivista ja ketterää. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessamme on tärkeää, että kehittämistoiminnalla saadaan kasvua aikaan. Leader-ryhmien merkitys paikallisten toiminnan ja kehityksen moottorina korostuukin nyt entisestään, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo toteaa.

Kehittämistoiminnan tulokset ovat konkreettisia. Vuosina 2007–2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa ja yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Hankkeita toteutettiin yli 8 000. Leader-ryhmien avulla on muun muassa kohennettu ympäristöä, parannettu palveluita, lisätty kansainvälistä yhteistyötä ja innostettu nuoria toimintaan mukaan.
– Olen erityisen ilahtunut siitä, että nuoret ovat tärkeä painopiste Leader-toiminnassa, ministeri Orpo kiittelee.
Maaseudun kehittämisen tuet tulevat haettaviksi kevään 2015 aikana. Niitä voi tiedustella paikallisesta Leader-ryhmästä tai oman alueen ELY-keskuksesta.

Mikä Leader?

  • Termi Leader on alkujaan lyhenne (LEADER), joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". Suomennoksena tämä kuuluu "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä".
  • Kuka tahansa alueella asuva voi liittyvä Leader-ryhmän jäseneksi.
  • Leader-ryhmien hallitusten kolmikantainen koostumus: kolmannes maaseudun asukkaita, kolmannes yhdistyksiä, kolmannes paikallisen julkisen tahon edustajia.
  • Leader-työtapa on osoittautunut toimivaksi, koska se aktivoi ja sitouttaa uusia toimijoita ja kannustaa eri tahojen edustajia yhteistyöhön.
  • Leader-ryhmät tekevät omat strategiansa, joita toteutetaan käytännössä erilaisilla hankkeilla ja yritystukina.

Hyödyllisiä linkkejä
www.piallysmies.fi
www.rajupusuleader.fi
www.veejjakaja.fi
http://leadersuomi.fi/
www.maaseutu.fi


Lisätiedot:
Maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, 0295 162264, sanna.sihvola@mmm.fi
Maaseutuvirasto, Ylitarkastaja Johanna Rannanjärvi, 0295 31 2396, johanna.rannanjärvi@mavi.fi