Maaseudun yritys- ja hanketukien haut avautuivat 11.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavien maaseudun yritys- ja hanketukien haku ELY-keskuksesta ja LEADER-toimintaryhmistä avautui 11.5.2015. Tällöin haettavaksi tulevat maaseudun yritystuet sekä mm. tiedonvälityshankkeet ja osa yleishyödyllisistä kehittämishankkeista.

 

Kulttuurimatkailuhanke-artelesKoulutushankkeiden sekä yhteistyötoimenpiteen mukaisten hankkeiden haku aukeaa kesäkuussa. Kesäkuussa aukeaa myös vesihuolto- ja kyläverkkoinvestointien haku.

Maaseudun yritys- ja hanketukia voidaan hakea sähköisesti Hyrrä palvelussa www.mavi.fi/hyrra.

Rahoitushakemuksia otetaan vastaan haun avauduttua jatkuvasti, mutta ELY-keskuksesta rahoitettavat yritys- ja kehittämishankkeet valitaan aina kunkin valintajakson päätyttyä. Päätöksenteko alkaa kaikkien hankkeiden osalta syksyllä.


Valintajaksot koskevat vain ELY-keskuksen kautta haettavia tukia. ELY-keskuksen yrityshankkeiden valintajaksot vuonna 2015 ovat 11.5 – 31.5.2015, 1.6. – 31.7.2015 sekä 1.8. -31.10.2015. Hanketukien osalta valintajaksot ovat 11.5. – 31.8.2015 sekä 1.9. – 31.10.2015.

Yrityshankkeiden valintaperusteet pisteytyksineen löytyvät maaseutuviraston sivulta www.mavi.fi/yritystuet ja kehittämishankkeiden valintaperusteet sivulta www.mavi.fi/maaseudun hanketuet


Perustamis- ja investointitukea yrityksille

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. Yrityksen perustamistukea voidaan saada uuden yrityksen perustamiseen ja tietyin edellytyksin myös yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen liittyviin kehittämistoimiin.

Yritysten investointitukea myönnetään yritystoiminnassa tarvittavien tuotantotilojen rakentamiseen ja uusien koneiden hankkimiseen. Tukea voidaan saada myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää etukäteen investoinnin kannattavuusedellytyksiä, kuten esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus, peruskorjata vai rakentaa uusi.


Hanketuissa monia mahdollisuuksia kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten tutkimuslaitokset, oppilaitokset, järjestöt ja kyläyhdistykset. Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisten investointien tukea voidaan saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskus

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, p. 0295 024 074, maija.puurunen@ely-keskus.fi
Ossi Tuuliainen, kehityspäällikkö, p. 0295 024 098, ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi
Jukka Kotro, asiantuntija - maaseudun kehittäminen, p. 0295 024 057, jukka.kotro@ely-keskus.fi
Outi Kaihola, asiantuntija - yritysrahoitus, p. 0295 024 047, outi.kaihola@ely-keskus.fi
Kaija Siikavirta, rahoitusasiantuntija - maaseudun kehittäminen, p. 0295 024 087, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi