Yritysrahoitusta toiminnan kehittämiseen

Yritysrahoitusstrategia ohjaa ELY-keskuksen yritysrahoitusta koko Itä-Suomessa. Rahoitusstrategiaa käytetään yritysrahoitushakemusten käsittelyn ja päätöksenteon tukena. Strategia kattaa lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) ja lain maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) mukaiset, ELY-keskuksessa tehtävät, yritystukipäätökset.

 

KeksintoELY-keskuksen myöntämällä yritysrahoituksella pyritään madaltamaan uusien yritysten perustamiskynnystä, kannustamaan yrityksiä kehittämään toimintaansa, hakemaan kasvua, kannattavuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia alueelle. Tavoitteena on, että alueen yrityksille syntyisi kehittämistyön tuloksena uusia tuotteita, yritysten tuottavuus paranisi ja yritykset pystyisivät toimintatapoja kehittämällä löytämään uusia ansaintamalleja.

Hakemusten arvioinneissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin:

  • Kuinka hanke tukee yrityksen liiketoimintasuunnitemaa
  • Hankkeen vaikutukset yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen ja liiketoimintaosaamiseen
  • Yrityksen markkina-alue ja kilpailutilanne
  • Yrityksen taloudellinen asema
  • Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja asiantuntijatahojen osaaminen
  • Hankkeen kokonaisrahoituksen tilanne

HitsaajaRahoitusta voidaan myöntää investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin sekä maaseudulla sijaitsevien yritysten perustamisvaiheen toimenpiteisiin silloin, kun yrityksen kilpailukyky hankkeen avulla paranee. Rahoitettavan hankkeen tulee olla merkittävä suhteessa yrityksen liikevaihtoon. Lisäksi hankkeen tulee vaikuttaa merkittävästi yrityksen käynnistymiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen. Rahoitusta voidaan myöntää, jos myönnettävä rahoitus nopeuttaa hankkeen toteuttamista tai hanke toteutetaan korkeatasoisempana, laajempana taikka hanketta ei toteutettaisi ilman myönnettävää avustusta. Positiiviset työllisyys- ja ympäristövaikutukset ovat myös puoltavia tekijöitä hanketta arvioitaessa.

Yritysrahoituslinjaukset tulevat julkisiksi ennen syksyä ja niihin voi tutustua Etelä-Savon ELY-keskusten nettisivujen kautta.

Hyödyllisiä linkkejä:

www.maaseutukuriiri.fi/hankkeet
www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/Sivut/maaseudun_hanketuet.aspx
www.maaseutu.fi

Lisätiedot:

Etelä-Savon ELY-keskus, Asiantuntija - yritysrahoitus, Outi Kaihola, p. 029 502 4047, outi.kaihola@ely-keskus.fi