Kriisituet sianlihan- ja maidontuottajille haettavissa

Hallitus hyväksyi torstaina 26.11.2015 perusteet, joilla sianlihan- ja maidontuottajille maksetaan väliaikaista poikkeuksellista kriisitukea. Tuki rahoitetaan sekä EU:n että Suomen kansallisista varoista.

 

EuroseteliKriisituen tarve johtuu maatalouden vaikeasta taloustilanteesta, Venäjän viime vuonna asettamasta elintarvikkeiden tuontikiellosta ja maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi alentuneista tuottajahinnoista. Myös kasvukauden hankalat sääolot ovat aiheuttaneet maataloudessa tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia.

Maidontuotanto

Maidon tuotantotuki maksetaan kriisikorotusten kanssa niille tiloille, joilla on maidon tuotantotuen hakemus voimassa ja saavat maidon tuotantotukea. Tukea maksetaan koko maassa kiintiörekisterin perusteella. 1.1.–31.3.2015 tuotetusta markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta maksetaan enintään 0,85 senttiä litralta EU:n rahoittamana tukena.

  • Etelä-Suomessa maksetaan lisäksi enintään 0,82 senttiä litralta kansallisesti rahoitettuna EU-tuen täydennyksenä.
  • Pohjoisen tuen alueella vastaava kansallinen EU-tuen täydennys toteutetaan korottamalla tämän vuoden marras–joulukuun tuotannolle maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea 1,5 senttiä litralta.

Maidontuotannon EU:n kriisituki on haettava erikseen lomakkeella 481. Etelä-Suomen maidontuottajat hakevat samalla lomakkeella (481) ja rastilla myös kansallista lisätukea. Lomake 481 julkaistaan www.suomi.fi sivuilla 1.12.2015.

Sikatalous

Tukea maksetaan tämän vuoden touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä päivänä sikarekisteriin merkittyjen sikojen määrän perusteella.

Sikojen rekisteritiedot kannattaa tarkistaa, että tukiperusteet olisivat oikeat. Tuki on enintään 28 euroa emakkoa kohti sekä enintään 8 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti. Tuesta puolet maksetaan EU:n varoista ja puolet kansallisista varoista.

Tukihaku alkaa joulukuun 1. päivänä. Sikatalouden kriisituki haetaan lomakkeella no. 388 (Hakemus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihantuottajille). Hakulomake on julkaistu osoitteessa www.suomi.fi.

Lomake on palautettava kunnan maatalouselinkeinoviranomaiselle viimeistään 18.12.2015. Maaseutuvirasto ohjeistaa tarkemmin tuen hakemisessa.

Nyt päätetyt kriisituet maksetaan tuottajille vuoden 2016 kesäkuun loppuun mennessä. Koska tuet maksetaan valtion talousarvion puitteissa, voidaan yksikkötukien tasoa voidaan vielä tarkistaa, kun lopulliset maito- ja sikamäärät ovat selvillä ja valtion vuoden 2016 talousarvio on vahvistettu.

Tuen rahoitus

EU-säädökset edellyttävät, että väliaikainen tuki jaetaan puolueettomasti ja syrjimättä, eikä tuki saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Suomi voi maksaa EU:n rahoittamaa tukea yhteensä enintään n. 8,9 milj. euroa ja vastaavan määrän kansallisesti rahoitettua EU-tuen täydennystä. Hallitus päätti 26.11. jakaa yhteensä noin 10 milj. euroa maitotiloille ja noin 8 milj. euroa sikataloudelle.

Lähde: MMM ja Mavi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa p. 0295 162 289
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi p. 0295 162 304
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja tuen hakemisesta:

ylitarkastaja Susanna Jansson, Maaseutuvirasto, p. 0295 312 436
etunimi.sukunimi@mavi.fi