Rajupusu Leader näytti vihreää valoa uusille hankkeille

Rajupusu Leader ry:n hallitus on puoltanut rahoitusta vuoden 2015 aikana kuudelle yleishyödylliselle hankkeelle ja kahdelle yritysinvestointituelle. Tukea on puollettu yleishyödyllisille hankkeille ja yritystuille yhteensä 177 030 euroa. Hankerahoitushaku on Leader-ryhmissä jatkuva. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä.


Leader logo rgb yksi slogan suomi

Puolletut hankkeet

Yksityistiet - hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen
Vuoden 2016 alussa käynnistyvässä hankkeessa välitetään yksityisille tiekunnille asiantuntevaa opastusta tien hallinnosta, kunnossapidosta ja perusparantamisesta. Hankkeessa koulutetaan tiekuntien toimihenkilöitä tiedonvälitystapahtumissa yksityisteiden hallinnosta, kunnossapidosta ja perusparantamisesta. Lisäksi kuntien virka- ja luottamushenkilöitä koulutetaan yksityistieasioissa. Tiekuntien osakkaita neuvotaan ja opastetaan hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain ja asetuksen mukaisesti. Lisäksi heitä neuvotaan ja opastetaan tiekuntia avustusten sekä tukien hakemisessa ja niiden käytössä. Asiantuntija Olli Miettinen neuvoo tiekuntia myös maksuttoman palvelupuhelimen välityksellä.
Yhteystiedot: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Olli Miettinen (Laatutie Oy), puh. 0400 898 090, olli.miettinen@laatutie.fi

Pro Lipponen - Pekka Lipposen hahmon hyödyntäminen Rantasalmella
Pro Lipponen -hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia Lipposen hahmon monipuoliseen hyödyntämiseen. Hyödyntäminen voi olla esimerkiksi uusien tai jo olemassa olevien tuotteiden ja tapahtumien kehittämistä. Hanke tuottaa ideoita, joista osa voi olla suoraan hyödynnettävissä ja osa tarvitsee kehittyäkseen aktiivisen toimijan tai hankkeen. Hankkeessa tuotetut ideat ovat vapaasti käytettävissä. Hanketoimija valitsee yhden idean, jossa voi käyttää omaa teatteriosaamista ja kehittää ideasta valmiin tuotteen.
Yhteystiedot: Laboratorioteatteriyhdistys Fennica ry, Mika Juusela, puh. 040 7250 880, mika.juusela@gmail.com

Partalan viisi vuosisataa
Hankkeen tarkoituksena on päivittää ja täydentää Juvan kunnan omistuksessa olevan Partalan kartanon historia tähän päivään. Hanke on sekä arkeologian että kansatieteen tutkimusmenetelmiä hyödyntävä monitieteellinen tutkimus, jossa myös alojen opiskelijat saavat kenttätyökokemusta. Tutkimuksen lopputuotteena on aineisto, joka toimii työkaluna niin alueen matkailupalveluiden, elinkeinotoiminnan kuin kulttuuripalveluidenkin kehittämisessä, kuin myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa. Hankkeen kehitystavoitteena on lisätä paikallista aktiivisuutta ja kehittää edelleen Partalaa paikallisen yhteisön kiintopisteenä. Hankkeen tuloksena syntyvän aineiston pohjalta voidaan hankkeen jälkeen toteuttaa suurelle yleisölle suunnattu julkaisu, jossa esitellään tarkentunutta kuvaa Partalan historiasta.
Yhteystiedot: Juvan kunta, Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261, antti.kinnunen@juva.fi

I Love Juva
Hankkeen tavoitteena on elävöittää Juvan kirkonkylän keskustaa, tehdä näkyvämmäksi juvalaista yrityselämää ja palveluja myös kirkonkylän ulkopuolella, lisätä paikallista ja alueellista yhteistyötä yritysten ja yrittäjien välillä sekä tarjota pop-up tilaa Juvan keskustan ulkopuolella toimiville ja vieraileville yrittäjille. Hankkeessa tehdään palvelukartoitus ja pyritään tuomaan palveluja yhä monipuolisemmin esille.
Yhteystiedot: Juvan Yrittäjät ry, Riitta Rimmi, puh.040 7728 832, riitta.rimmi@hiekkaniemi.fi

Joroisten Kanavakankaan ampumaradan ympäristölupaselvitys

Hankkeen tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen ja mahdollistaa kaikkien lähikuntien metsästäjien ja ampumaharrastajien harrastusmahdollisuudet lajista riippumatta Joroisten ampumaradalla. Hankkeen tuloksena saadaan ampumaradan toiminnalle nykyaikaisen ympäristölainsäädännön mukainen ympäristölupahakemus. Lupahakemusta varten tullaan tutkimaan radan melu-, maaperä- ja pohjavesivaikutukset ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat Joroisten riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ja Varkauden Ampujat.
Yhteystiedot: Joroisten Riistanhoitoyhdistys, Jani Salomaa, puh. 040 5112 603, joroinen@rhy.riista.fi

Jääpalloa kaikille - Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä (alueiden välinen hanke)
Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa. Hankkeen avulla luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Hankkeessa myös kehitetään junioriryhmien ohjaustoiminnan pysyvyyttä ja laatua.
Yhteystiedot: WP-35, Henrik Kosonen, puh. 044 7662 644, henrik.kosonen@grano.fi

Päätöksenteko alkaa joulukuussa

ELY-keskukset aloittavat maaseudun hanketukien päätöksenteon tammikuussa. Yritystukipäätösten teko ELY-keskuksissa alkaa joulukuun puolivälissä. Lisätietoa aikataulusta Mavin sivuilta:
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/hanketukien-paatoksenteko-alkaa-tammikuussa.aspx

Lisätietoja:
Rajupusu Leader ry, toiminnanjohtaja Pia Jääskeläinen, 040 715 7189, pia.jaaskelainen@rajupusuleader.fi