Syrjäkylien nuoret – unohdettu vähemmistö?

Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimushankkeen kohteena ovat syrjäkylien nuorten arki ja kokemukset hyvinvointipalveluista, koulutusmahdollisuuksista, hyvän elämän edellytyksistä, sosiaalisista suhteista ja tulevaisuuden unelmista. Hanke pyrkii hahmottamaan, millaista on kasvaa kansalaiseksi siellä, missä osallistumisen mahdollisuuksia on niukasti.

 

Lapset raitillaSyrjäisillä seuduilla elävien nuorten tarpeet, valinnat, valintojen rajoitukset ja arvostukset unohdetaan usein. Syrjäkylillä asuvien nuorten suhteellisen pieni lukumäärä johtaa siihen, että he putoavat pois kuntapalveluiden kansallisista analyyseistä sekä nuorisopoliittisista ja nuorisokulttuurisista keskusteluista. Kuntaliitosten myötä kylien nuoret tulevat tilastoiduiksi vähintäänkin keskisuuren kaupungin asukkaiksi ja heidän elämänsä ympäröidyiksi virheellisillä oletuksilla kaupunkimaisen palveluverkon tiheydestä. Näin syrjäkylissä asuvat nuoret eivät tule lainkaan kuulluiksi keskusteluissa hyvinvoinnin rakenteellisista kysymyksistä tai nuorisopolitiikasta. Syrjäisiä asuinseutuja on suomalaisessa yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja palvelutarjontaa suunniteltaessa opittu tarkastelemaan erityisesti vanhuuden elinympäristöinä. Näillä paikkakunnilla asuu kuitenkin myös nuoria ihmisiä, joiden elämään syrjäisyys tarjoaa niukat mahdollisuudet.

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat syksyllä käynnistäneet tutkimushankkeen ”Unohdettu vähemmistö – syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut”, joka pyrkii kartoittamaan syrjäkylissä asuvien nuorten arkea. Hanke pyrkii hahmottamaan, millaista on kasvaa kansalaiseksi siellä, missä osallistumisen mahdollisuuksia on niukasti ja josta on kaikkialle pitkä matka.

Tutkimushankkeen kohteena ovat syrjäkylien nuorten arki ja kokemukset hyvinvointipalveluista, koulutusmahdollisuuksista, hyvän elämän edellytyksistä, sosiaalisista suhteista ja tulevaisuuden unelmista. Hankkeessa kerätään syksyn aikana elämäkerralliset haastatteluaineistot. Tutkimukseen on valittu viisi syrjäkylää Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Tulokset julkaistaan ensi syksynä.

Hankkeessa tutkijoina olevat FT Sari Tuuva-Hongisto Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja YTM Ville Pöysä Itä-Suomen yliopistosta haastattelevat kylillä asuvia nuoria. Tutkimusryhmässä ovat mukana myös Juvenian (Mamk) tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen sekä Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Päivi Harinen. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä toteuttavaa hanketta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu.

http://www.mamk.fi/unohdettu

Lisätiedot:
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Projektitutkija Sari Tuuva-Hongisto, 040 149 5378, Sari.Tuuva-Hongisto@mamk.fi