Maaseuturahastosta haettavien yritystukien haku Etelä-Savossa vuonna 2016

Yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset käsitellään valintajaksoittain.


EuroseteliYritystukien valintajaksot

(6 kpl) vuonna 2016 ovat:

 • 1.1.-29.2.2016
 • 1.3.-30.4.2016 (päättyy la)
 • 1.5.-30.6.2016
 • 1.7.-31.8.2016
 • 1.9.-31.10.2016
 • 1.9.-31.12.2016 (päättyy la)


Jos valintajakson päättymispäivä on viikonloppuna, päättyy hakuaika sähköisten hakemusten osalta valintajakson päättymispäivänä klo 23.59. Paperiset hakemukset voi toimittaa ELY-keskukseen seuraavana arkipäivänä klo 16.15 mennessä.

Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelman tukimuotoja ovat

 • Perustamistuki
 • Investointituki
 • Investoinnin toteutettavuustutkimus


Hankkeella on oltava merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Perustamistuki

Perustamistukea voi hakea yritystoiminnan perustamiseen. Tuettavia toimenpiteitä ovat mm.:

 • Liiketoimintaan valmentavan neuvontapalvelun ostaminen
 • Tuotekehityshankkeet
 • Tuotannon pilotointi
 • Koemarkkinointi
 • Markkinointisuunnitelman laatiminen
 • Kansainvälistymisselvitys
 • Kokeilujen toteuttamiseen


Myös jo toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta liiketoimintaa.

Investointituki

Investointitukea voivat hakea aloittavat ja laajentavat yritykset. Tuettavia toimenpiteitä ovat mm.:

 • Tuotantotilojen rakentaminen tai laajentaminen
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankinta
 • Aineettomien investointien, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankinta.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Yritys voi saada tukea investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Ketkä voivat hakea?

 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias
 • Hakija voi olla luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
 • Hakija voi olla mikroyritys tai maatila, mutta pieni tai keskisuuri yritys, kun tukea haetaan maataloustuotteen ensi asteen jalostukseen/markkinointiin

(Huom! Tukea hakevassa yhtiössä tai osuuskunnassa, määräysvalta pitää olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä)

Tuettavan yrityksen pitää sijaita maaseudulla eli ei Mikkelin tai Savonlinnan keskustoissa. Yrityksellä pitää olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Jos maatilan yhteydessä harjoitetaan muuta yritystoimintaa riittää, että yritystoiminta ja maatilalla harjoitettavan muu toiminta yhdessä antaa toimeentulon yhdelle henkilölle. Hakijalla tulee olla riittävä ammattitaito eikä tuki saa vääristää kilpailua.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus toimitetaan ELY-keskukseen ennen hank-keen aloittamista. Liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelmasta pitää löytyä:

 • Hankkeen konkreettiset tavoitteet
 • Hankkeen erilliset toimenpiteet ja toimenpiteiden sisältö
 • Hankkeen kustannukset eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin
 • Hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan
 • Hankkeen aikataulu toimenpiteittäin


Tuen määrä

Perustamistuen määrä on 5 000 -35 000 €.
Investointitukea voi saada 20-40 % kustannuksista.
Investoinnin toteutettavuusselvitykseen voi saada tukea 40-50 % kustannuksista.

Määrärahat

ELY-keskuksen myöntövaltuus koko ohjelmakaudella 2014-2020 on 30 700 000 €.

Vuonna 2016 myöntövaltuus on n. 5,1 milj. €/v, josta tavoitteena käyttää yrityshankkeisiin 60 % ja loput 40 % kehittämishankkeiden rahoitukseen.

Mikäli maaseudun yritystukiin liittyvää kysyttävää tulee mieleen, niin asiantuntijat vastaavat:

Etelä-Savon ELY-keskus
Jukka Kotro, yritysasiantuntija , p. 029 502 4057, jukka.kotro@ely-keskus.fi
Outi Kaihola, yritysasiantuntija, p. 029 502 4047, outi.kaihola@ely-keskus.fi