Ihastjärvi Etelä-Savon Vuoden kylä 2013

Etelä-Savon Vuoden kylä -palkitsemistilaisuus järjesttiin keskiviikkona 22.5. klo 13 Ihastjärven koululla. Tilaisuudessa oli mukana palkittavien kylien edustajia sekä Etelä-Savon maakuntaliiton, Järvi-Suomen kylät ry:n, Veej’jakaja ry:n ja kaupungin edustajia. Tilaisuuden avasi Järvi-Suomen kylät ry:n sihteeri Henrik Hausen ja ohjelmassa oli myös palkittavan Vuoden kylän esittely. Lyhyen palkitsemistilaisuuden jälkeen oli varattu mahdollisuus tutustua uuteen kyläkouluun ja kylän kohteisiin.
IhastjärviMikkelin läänin ja Etelä-Savon Vuoden kylä on valittu joka vuosi vuodesta 1989 alkaen. Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa. Etelä-Savossa on runsaasti esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta!

Tänä vuonna Etelä-Savon Vuoden kyläksi valittiin Mikkelin Ihastjärvi. Lisäksi Järvi-Suomen kylät ry:n kunniakirjalla palkittiin Mikkelin Harjumaa.

IhastjärviIhastjärvi logo

Ihastjärvi on 370 asukkaan kylä Mikkelin pohjoispuolella. Etelä-Savossa on noin 200 kyläaluetta, jossa on kyläyhdistys tai kylätoimikunta ja Ihastjärvi on näiden joukossa keskikokoinen kylä. Alue on kaunista järviseutua ja kesällä asukasmäärä kaksinkertaistuu. Viime vuosina uusia vakituisiakin asuntoja on rakennettu runsaasti – kylä kuuluu niihin maakunnan kyliin joissa aktiivinen kylätoiminta todella näkyy sekä asukasmäärässä että palvelujen kehittymisenä.


Perusteluja Vuoden kylän valintaan:

1. Ihastjärven kylän kehitys on saatu kääntymään nousuun: koulun lakkautusuhka saatiin torjuttua ja uuden koulun oppilasmäärä on reippaassa kasvussa. Hyviin tuloksiin päästiin vuosia kestäneellä tehokkaalla kylämarkkinoinnilla.

2. Kylällä on uusia ja korkealle tähtääviä visioita. Kehittämishankkeiden avulla koulusta on tullut todellinen kaikenikäisten palvelukeskus. Palveluja, yritystoimintaa, yhteisöllisyyttä ja uusia toimintoja kehitetään rohkeasti yhdessä.

3. Kylässä on toteutettu isoja hankkeita: historiallinen Harjukosken myllyn pajarakennus on siirretty, metsästäjien maja rakennettu, asumista markkinoitu ja palveluja kehitetty hankkeilla ja talkootyöllä.

4. Yhteistyö kaupungin eri sektoreiden kanssa, muiden kylien kanssa, tutkimuslaitosten kanssa ja jopa kansainvälisesti on onnistunut ja luonut uutta uskoa kylän kehittymismahdollisuuksiin.

5. Kylän juhlissa, markkinoissa, näytelmissä ja muissa yleisötilaisuuksissa ja koulun tilaisuuksissa on aina hyvä henki ja kyläläisten omaperäistä ohjelmaa. Tämän ovat huomanneet muutkin, ja koulussa on järjestetty isoja tilaisuuksia myös ulkopuolisille.

Ihastjärvi on ilmoitettu mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Kerimäen Anttolan seutu ja valtakunnallinen Vuoden kylän tittelin sai Seinäjoen Kitinoja.
Kunniakirja

Samalla Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä muistetaan myös toinen hakija: Mikkelin Harjumaa.

Harjumaa järjestää paljon tilaisuuksia ja toimintaa kaikenikäisille asukkailleen – yhteisöllisyydestä huolehditaan esimerkillisesti. Kylä markkinoi myös aktiivisesti itseään uusille asukkaille ja kylien edustajat ovat mukana maakunnan tapahtumissa.

Järvi-Suomen kylät ry:n Kyläasiamies Henrik Hausenin ja Ihastjärven kyläyhdistyksen edellisen puheenjohtajan Heikki Haposen haastattelut ja ajatukset voit käydä kuuntelemassa Maaseutukuriirin podcasteistä.

Kuvia palkintotilaisuudesta vastaavasti löytyy Maaseutukuriirin kuvapankista.

 Ihastjärven kylä Kunniakirja
Lisätietoja:

Järvi-Suomen kylät ry, kyläasiamies Henrik Hausen, puh. 0400 992 699, henhaus@gmail.com, www.jasky.net

Etelä-Savon maakuntaliitto, ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Ihastjärven kyläyhdistys ry, puheenjohtaja Heikki Haponen, puh. 044 542 6648, heiki.haponen@ihastjärvi.fi

Ihastjärven koulu, rehtori Jaana Strandman, puh. 044 794 5504, jaana.strandman@mikkeli.fi

Harjumaan kyläyhdistys, puheenjohtaja Heljä Kontio, puh. 0400 130 353, helja.kontio@luukku.com

Edellisten vuosien Vuoden kylät: www.jasky.net/vuoden.html