Etelä-Savon ELY-keskus valmistautuu ympäristösopimusten maksamiseen

Vuonna 2015 haettuja Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettuja ympäristösopimuksia valmistaudutaan maksamaan 26.2.2016 lähtien.

 

KosteikkoMaksuun tulevat kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat ympäristösopimukset sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksen toinen erä.

Kosteikon hoitoa koskevasta ympäristösopimuksesta maksetaan ensimmäisessä erässä n. 80 %. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksen ei-arvokkaista aloista maksetaan myös 80 % ja arvokkaista aloista 60 %.

Ennen ympäristösopimusten maksua ELY-keskus selvittää tukihakemusten tukikelpoisuusedellytysten täyttymisen ja maksatuskäsittelyä jatketaan tämän jälkeen. Maksatusten arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan maalis-huhtikuun aikana.

Lisätietoja:
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, hillevi.teittinen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 135
Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen; ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 098