Ohjelmakausi 2014 - 2020: Veej´jakaja ry:n toimenpidesuunnitelma

Vastaa kyselyyn, jolla keräämme toimintakentän näkemykset tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

Hyvät Leader-hanketoimijat, yrittäjät ja maaseudun asukkaat!

Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valmistelun ohjelmakaudelle 2014 – 2020. Veej’jakaja ry aloitti alueensa maaseudun paikallisen kehittämisohjelman strategiavalmistelun loppuvuonna 2012 osoittamalla kyselyn alueemme kunnanvaltuutetuille, johtaville kuntien virkamiehille, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajille sekä maaseudun yhdistyskentälle; lisäksi kysely oli avoinna yhdistyksen nettisivustossa. Kyselyyn vastaamalla jokainen tulevaisuuden kehittämisen tavoitteista kiinnostunut henkilö saattoi antaa näkemyksensä valmistelutyöhömme ja vaikuttaa ohjelmakauden 2014 – 2020 strategisiin painopisteisiin ja tavoitteiden asetteluun.

EU-rahoitus

Osana toisen vaiheen valmistelua toteutamme tämän kyselyn, jolla keräämme toimintakentän näkemykset tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Myös tämä kysely on nyt jokaiselle maaseudun kehityksestä kiinnostuneelle taholle avoimesti vastattavissa yhdistyksemme nettisivustossa.

Tähän kyselyyn saamiemme vastausten pohjalta valmistelemme maa- ja metsätalousministeriölle toimenpidesuunnitelman, joka on osa ministeriöön toimitettavaa alueemme maaseudun paikallisen kehittämisen strategiaa.

Kyselyssä on yhteensä seitsemän toimenpiteisiin ja välinevalikoimaan liittyvää monivalintakysymystä. Kysely johdattaa vastaajan varsinaisiin toimenpide-esityksiin ensimmäisen vaiheen kyselyn vastausaineiston kautta. Näin vastaajalla on halutessaan vielä mahdollisuus kommentoida alueemme visiota, nelikenttäanalyysia ja strategisia painopistealueita ja tavoitteita.

Pääsette kyselylomakkeeseen alla olevan linkin kautta:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExSNHc3SW56Nnk5cHBWeDlBOVZJTnc6MA#gid=0


Yhteistyöstä kiittäen,
Veej'jakaja ry:n toiminnanjohtaja Anssi Gynther
0440 155 222 tai Anssi.Gynther@veejjakaja.fi
www.veejjakaja.fi