Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke tuo yhteistä kulttuuriympäristöä esille

KYNÄ-tiedotushankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä.


Rämiäinen KangasniemiHanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, tapahtumia, infoja ja työpajoja ympäri Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Hankkeessa tehdään myös pieniä selvityksiä. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa.

Kesällä 2016 hankkeessa järjestetään mm. aitatalkoot Mikkelissä ja vieraslajitalkoot Pieksämäellä ja kulttuuriympäristökävely Pertunmaalla. Kesällä myös selvitetään eteläsavolaisten historiallisten puutarhojen tilaa ja laaditaan ohjeistusta, miten historialliset arvot kannattaa ottaa huomioon ja miten niitä voi myös hyödyntää esimerkiksi yritystoiminnassa.

KokonsaariKYNÄ-hankkeessa koostetaan parhaillaan myös kahta julkaisua. Rakennuksen uusi elämä julkaisussa esitellään vanhojen rakennusten esimerkillisestä hyödyntämisestä ja uusiokäyttöä mm. yritystoiminnassa, esimerkiksi matkailussa. Kiven monta perinteistä käyttötarkoitusta julkaisussa esitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kivirakenteita käräjäkivistä, kiviaitoihin ja kivinavettoihin, niiden historiaa, tyyppejä ja hoitoa. Kulttuuriympäristö ei yksin ole näkyviä rakenteita vaan rakennuksiin ja paikkoihin liittyy myös paljon näkymätöntä ja kirjoittamatonta historiaa. Onko sinulla kivirakenteisiin liittyvää tarinaa? Ota rohkeasti yhteyttä KYNÄ-toimijoihin ja ehdota kohteita ja tarinoita julkaisuihin.

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä ProAgria Keski-Suomen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015–31.8.2018. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Linkit:
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kulttuuriymparisto-nakyvaksi-kyna-hanke-6008

https://www.facebook.com/MahdollisuutenaMaisemaMama

Lisätiedot:
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
maisema-asiantuntija, hankevastaava, Leena Lahdenvesi-Korhonen (leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi) p. 0400 875 326 tai ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen (saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi) p. 040 486 8237

KYNÄ logorimpsu pysty