Etelä-Savossa halutaan byrokratian rattaita pienemmiksi

Ruralia-instituutin auditoriossa pureudutaan 25.4.2016 kehittämisehdotuksia maatilojen kohtaaman byrokratian purkamiseksi. Byrokratian purkamisesta laadittu selvitysraportti esitellään samalla ja luovutetaan maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle. Puhujina seminaarissa ovat ministeri Kimmo Tiilikainen ja kansanedustaja Jari Leppä. Yleisökysymyksiin ovat paneelikeskustelussa vastaamassa myös Maaseutuviraston ja Eviran edustajat.


Etelä-Savon alueen maatalouden byrokratian purkamisen selvitystyö lähti liikkeelle Etelä-Savon maitoryhmän aloitteesta syksyllä 2015. Tämä eri maatalouden sidosryhmien edustajista koostuva ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on ylläpitää eteläsavolaisen maidontuotannon toimijoiden – viljelijöistä viranomaisiin - keskinäistä yhteydenpitoa ja kehittää alueen maidontuotannon tulevaisuutta.
Anne Nykänen– Olemme purkaneet maanviljelijöiden työpöydän äärestä lähtien viranomaisvalvontaa, joka ei ole vapaaehtoista, vaan se mitä laki vaatii. Olemme selvittäneet asiaa kolmessa eri työryhmässä. Saimme selvitystä varten rahoitukset Maaseutu ICT-hankkeesta ja sitä on tehty yhteistyössä viranomaisten kanssa. Talven aikana on käyty monia hyviä keskustelua ja on mietitty, että mitä järjettömyyttä tässä on ja kuinka paljon tässä on päällekkäisyyttä, joka työllistää maatalousyrittäjää todella paljon, kertoo Etelä-Savon maitoryhmän puheenjohtaja Anne Nykänen.

Maatalouteen liittyvän byrokratian määrä (EU:n säädökset ja kansalliset) on lisääntynyt vuosi vuodelta koko 20-vuotisen EU-kauden aikana. Etenkin kansallisen lainsäädännön määrän kasvu on ollut mittava. Tuottajat alkavat nääntymään näiden viranomaisvaatimusten alle, joille ei tunnu näkyvän loppua. Tämä omalta osaltaan ajaa koko Suomen maataloustuotannon ahtaalle ja kiihdyttää tuotannosta luopumista. Liiallinen ja turha byrokratia lisää tuotannon kustannuksia ja heikentää tätä kautta maatalouden kannattavuutta.
– Meillä on toimimattomia rekistereitä, päällekkäisyyksiä ja tukimallit vaatii selkeyttämistä. Tämä vaatii työtä. EU-tuet ovat korvausta alentuneista tuottajahinnoista. Jokaisessa maailman maassa missä tuotetaan ruokaa, on se tuettua. Ei meidänkään tule hankkiutua tuista eroon, eikä siihen pystytäkään, varsinkin tällä pohjoisella sijainnillamme se on täysin mahdotonta. Jos olisimme pelkän tuonnin varassa, niin ei ruuanhinta olisi näin halpaa, Nykänen korostaa.

Tilaisuudessa olevalle Maa- ja metsätalousministerille itsekin maidontuottajana toimiva Anne Nykänen lähettää jo etukäteen terveiset.
PYYKKIPOJAT– Toivon, että tulisi ymmärrystä siitä mitä byrokratiaa tarvitaan, mikä on sitä byrokratiaa joka vie meidän tuottavuutta eteenpäin. Lähdettäisiin ensimmäisenä tarkastelemaan meidän kansallista järjestelmää, koska se on asia johon ministeri voi vaikuttaa ensisijaisesti. Lähdetään purkamaan sitä siltä osin, että pidetään meidän tuotteiden taso korkeana, mutta karsitaan lain määrittelemiä järjestelmiä järkevämmäksi. Tehdään vain sitä kirjaamista, joka on tilan toimintaa tukevaa, koska sillä on merkitystä ja se on mielekästä. Luottamus viljelijöihin pitää palauttaa. Valvontoja pitää yhdistää ja osan voi karsia kokonaan pois. Myös valvojien järjestelmien tulee toimia, että ei tarvitse tehdä samaa asiaa moneen kertaan. Tulevaisuudessakin tulee taata kotimainen elintarviketuotanto kaikille alueille. Se pitää olla mahdollista niin etelässä, pohjoisessa, idässä kuin lännessäkin. Meillä on erilaisia tuotantoalueita, joten ei lähdetä järjestelmän kautta kiristämään, vaan tulee olla mahdollisuus harjoittaa elinkeinoa ympäri maata. Meillä syödään tulevaisuudessa kaikenlaista ruokaa, mutta kyllä kotimainen tuotanto on meidän oman elintarviketeollisuuden huoltovarmuuden ja työllistymisenkin kannalta erittäin merkittävä tekijä, toteaa Nykänen lopuksi.

Anne Nykäsen haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Tilaisuuden kutsu ja tarkempi ohjelma:
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/mista-tulee-luopua-byrokratian-purku-selvityksen-loppuseminaari-6447

Tilaisuutta voit seurata myös netin kautta livenä oheisen linkin kautta:
http://vod.kepit.tv/maaseutukuriiri.html

Lisätietoja:

pekka.hakkinen@proagria.fi
, p. 0400 381 432, annenykanen@suomi24.fi, p. 050 5871 509 ja mervi.ukkonen@proagria.fi, p. 040 7287 263


Selvitys ja tilaisuus ovat osa Etelä-Savon maaseutu ICT -hankkeen toimintaa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.