Asiakkaita etsitään palvelujen sparraajaksi Etelä-Savossa

Asiakkaat toivovat nykyisin maaseudun palveluilta perinteisten toimintatapojen sijaan yksilöllisyyttä. Usein pelkästään maaseudun palveluiden löytäminen on vaikeaa. Etelä-Savossa on käynnistynyt Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanke, jossa maaseudun yrityksien palvelu- ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan asiakkaiden makumieltymyksiä. Pidemmälle kehitetty palvelu avaa myös yrittäjälle mahdollisuuden lisätuloihin.


Tunne asiakkaasi

Usein ajatellaan, että maaseudun palvelut ovat perinteisiä naapuriapuun kuuluvia aputöitä. Kuitenkin maaseudulta löytyy paljon eri alojen ammattilaisia, jotka voisivat tarjota pitkälle kehitettyjä palvelukokonaisuuksia. Usein perinne ohjaa yrittäjien mielikuvitusta tarjonnan suunnittelussa. Tässä hankkeessa keskipisteessä ovat kehityshaluiset yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat, jotka haluavat vastata asiakkaiden palautteeseen ja uusiin palveluideoihin. Näin yrittäjät saavat vauhtia palvelujensa ja tuotteidensa kehittämiseen. Parasta aikaa hankkeeseen haetaan yrittäjiä sekä vapaaehtoisia asiakkaita osallistumaan asiakasraatien työskentelyyn.
- Vapaa-ajanasukkaiden löytäminen raateihin on vaikeaa, sillä he asuvat ympäri maata ja ulkomailla. Tämän vuoksi hankeväki jalkautuu Mikkelin Graanin Prisman ja Citymarketin aulaan Vapun aatonaattona eli perjantaina 29.4. klo 15 - 18 haastattelemaan mökeilleen kesäkautta avaamaan tulevia asiakkaita, hankevastaava Suvi Korhonen Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisista kertoo.

Graanin tapahtumassa haastatteluilla tavoitellaan erityisesti Etelä-Savossa vapaa-aikaansa viettäviä, mutta kohderyhmänä ovat myös maaseudun vakituiset asukkaat sekä urakointipalveluita ostavat maatalousyrittäjät. Samalla kysytään halukkuutta osallistua hankeaikana muutamaan tuote- ja palvelutestaustilaisuuteen ja Facebookiin perustettavan keskusteluryhmään, jota ohjaavat ProAgria Etelä-Savon, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten, Etelä-Savon ammattiopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin asiantuntijat. Maaseudun tunnelmaa tapahtumassa luo Timo Piispan haitarimusiikki ja asiakkaita jututtaa Etelä-Savon oma maaseutukuriiri Toni Degerlund.

Vapaa-ajan asukkaita ei tulisi nähdä vain maakuntaamme rahaa tuovina sampoina. He haluavat yrityksiltä oikea-aikaista, luotettavaa, laadukasta ja osaavaa työtä tai palvelua. Myös laatu-hinta-suhteen on oltava oikea. Samat toiveet koskevat myös kotitalouksia. Luotettavuus syntyy palvelun sisällön laadusta, hinta-laatu suhteesta ja palvelun tuottamisen aikataulussa pysymisestä.
- Haemme hankkeeseemme ennakkoluulottomia asiakkaita, jotka haluavat kehittää maaseudun palveluita Etelä-Savossa. Osallistuminen edellyttää asiakkaalta avointa mieltä ja aikaa. Asiakasraati kokoontuu kahdesti. Palkintona on maaseudun kehittyvä palvelutarjonta ja testipalvelusta saatava oma hyöty, Korhonen innostaa.

- Ja jos arvioitavaksi innostuneita yrittäjiä samalla löytyy, niin otamme heitäkin ilomielin vielä mukaan, Korhonen naurahtaa.

ProAgria Etelä-Savo käynnistelee hanketta parhaillaan ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun. Yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Savon ammattioppilaitos ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoitus on haettu Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Maaseudun kehittämisrahastosta.

Lue lisää: www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/tunne-asiakkaasi-palvele-kilpailukykyisemmin-6137

Hankkeesta lisätietoja antaa hankevastaava Suvi Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043 824 9505