Tuloksellista paikalliskehittämistä EU:n kalatalousalueilla

Helsingissä järjestettiin 24.–26.5. kansainvälinen seminaari, jossa tapasivat kalatalouden toimintaryhmät EU:n eri jäsenmaista. Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät meri- ja kalatalouden elinkeinoja.


Mediatiedote Farnet 26.5.2016


FarnetRyhmät auttavat kalastajia uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, innostavat nuoria alalle, edesauttavat kehittämään ja brändäämään vaikkapa särkikalasta gourmet-tasoisia nautintoja sekä kalanluista eksoottisia koruja. Toiminta on siis hyvin laajaa ja nivoutuu sinisen kasvuun ja biotalouteen.

Seminaarin tavoitteena on:

  • auttaa jäsenmaiden toimintaryhmiä laatimaan entistä parempia kehittämisstrategioita
  • lisätä paikallisen kehittämisen vaikuttavuutta
  • auttaa toimintaryhmiä ja hallintoviranomaisia seuranta- ja arviointimenetelmien kehittämisessä, jotta kyetään vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin
  • keskustella toiminnan tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä

Seminaarissa kuullaan hyvistä käytännöistä, käydään työryhmäkeskusteluja ja tutustutaan hankkeisiin. Lisäksi on mahdollisuus osallistua Etelä-Suomen kalatalousryhmän hankevierailulle. Tapahtumaan odotetaan noin 150 osallistujaa.

Paikallinen kehittäminen on toimintaa, jonka kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla ja paikallisten ihmisten yhdessä määrittelemien tavoitteiden saavuttamista. EU-jäsenmaista 20 toteuttaa kalatalouden yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä ohjelmakaudella 2014–2020. Paikallisia kalatalouden toimintaryhmiä on noin 300, joista Suomessa toimii kymmenen. Työtä tehdään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.

Seminaarin järjestää EU:n kalatalouden paikallisen kehittämisen verkostoyksikkö FARNET yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä Etelä-Suomen kalatalousryhmän kanssa. Tapahtuma järjestetään Euroopan komission meri- ja kalastusalueiden pääosaston aloitteesta.

FarnerLinkit:
Euroopan kalastusalueiden verkosto FARNET: www.farnet.eu
FARNET-lehti: CLLD for 2014/2020
Hanke-esimerkkejä: Suomi ja Eurooppa
Video: FARNET in 4 minutes

Lisätietoja:
Petri Rinne, FARNET/Suomen kylätoiminta, p. 040 555 3232, etunimi.sukunimi@joutsentenreitti.fi
Kari Saulamo, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2261, etunimi.sukunimi@mmm.fi


Itä-Suomen kalatalousryhmä


KalaruutuKalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalouden toimintaryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Tukea voi saada esimerkiksi:

  • ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
  • ammattikalastajien liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
  • kalastusmatkailun kehittämis- ja investointihankkeisiin
  • pienimuotoisiin menekinedistämistapahtumiin ja kalanjalostuksen lisäämiseen
  • kansainväliseen yhteistyöhön


Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista.

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.

www.kalanvuoksi.fi

Kala-Leader logoLisätiedot:
Pekka Sahama
Itä-Suomen kalatalousryhmä, East-Finland Flag
Ristimäenkatu 3 A 9, FIN-57130 SAVONLINNA
+358 (0)50 550 2100
pekka.sahama@rajupusuleader.fi