Asiakaskirjosta kilpailuvaltti ja lisätuloa palveluyrityksille

Yksilölliset palvelut ovat nykyisin asiakkaiden toiveena. Valitettavan usein pelkästään näiden palveluiden löytäminen on vaikeaa. Etelä-Savossa on käynnistynyt Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanke, jossa maaseudun yrityksien palvelu- ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan asiakkaiden makumieltymyksiä. Pidemmälle kehitetty palvelu avaa myös yrittäjälle mahdollisuuden lisätuloihin.

Tunne asiakkaasi


Maaseudulla on paljon eri alojen ammattilaisia, jotka voisivat tarjota pitkälle kehitettyjä palvelukokonaisuuksia. Usein perinne ohjaa yrittäjien mielikuvitusta tarjonnan suunnittelussa ja asiakaslähtöisyys unohtuu. Hankkeella haetaan ratkaisua maaseudun näkymättömien palvelutarpeiden ja palvelujen tarjoajien kohtaamiseen sekä liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen. Keskipisteessä ovat kehityshaluiset yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat, jotka haluavat vastata asiakkaiden palautteeseen ja uusiin palveluideoihin.

Hanketta on aloiteltu tämän vuoden alusta alkaen. Parasta aikaa hankkeeseen haetaan eteläsavolaisia yrittäjiä, jotka tarjoavat palveluitaan maaseudun koteihin, vapaa-ajan asukkaille sekä maatalousyrittäjille. Lisäksi etsitään vapaaehtoisia asiakkaita osallistumaan asiakasraatien työskentelyyn. Raatilaiset osallistuvat hankeaikana muutamaan tuote- ja palvelutestaustilaisuuteen yhdessä yrittäjien kanssa. Näin yrittäjät saavat vauhtia palvelujensa ja tuotteidensa kehittämiseen, kun palaute tulee rakentavasti testitilaisuudessa.

OsastoAsiakasraatiin on jo saatu parikymmentä vapaa-ajan asukasta. Joukkoon tarvittaisiin myös maaseudun vakioasukkaita. Raadin työskentelyä ohjaavat ProAgria Etelä-Savon, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten, Etelä-Savon ammattiopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin asiantuntijat.
– Ensimmäiset kommentit asiakasraatilaisilta saatiin Helsingin Kevätmessuilta, jossa alueemme vapaa-ajan asukkaita haastateltiin. Eniten parannettavaa haastateltavat löysivät juuri siitä, että yrittäjiä ei löydetä lomapaikkakunnalta. Toinen oli se, että yrittäjät eivät osanneet hinnoitella työtään. Haastateltavien mukaan he saivat vastaukseksi: ”en ossoo sannoo”, hankevastaava Suvi Korhonen Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisista kertoo.

Vapaa-ajan asukkaita ei tulisi nähdä vain maakuntaamme rahaa tuovina sampoina. He haluavat yrityksiltä oikea-aikaista, luotettavaa, laadukasta ja osaavaa työtä tai palvelua. Myös laatu-hinta-suhteen on oltava oikea. Kotitaloudet toivovat myös samoja asioita. Luotettavuus syntyy palvelun sisällön laadusta, hinta-laatu suhteesta ja palvelun tuottamisen aikataulussa pysymisestä.
ProAgria Etelä-Savo ja Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ovat saaneet 1.6.2016 hankkeelle rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Maaseudun kehittämisrahastosta. Yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Savon ammattiopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.


Linkki:
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/tunne-asiakkaasi-palvele-kilpailukykyisemmin-6137


Suvi Korhosen, RL-Kotipalvelut Oy:n Nina Rasolan ja perheenäidin Teija Räihän haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Lisätiedot:
hankevastaava Suvi Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria, 043 824 9505, suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi