Maaseudun kehittämishankkeiden maksut ovat käynnistyneet

ELY-keskukset aloittivat kehittämishankkeiden maksupäätösten tekemisen heinäkuussa. Tähän mennessä maaseudun hanketukia on maksettu noin 1,9 miljoonaa euroa. Syksyn aikana ELY-keskukset pääsevät tekemään maksupäätöksiä myös muun muassa teemahankkeista ja hankkeista, jotka sisältävät sekä investointi- että kehittämistoimia.

Maksuhakemuksen voivat tehdä sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.mavi.fi) ne hankehakijat, jotka ovat saaneet sähköisen tukipäätöksen tai joiden paperilla tehty päätös on jälkikäteen tallennettu Hyrrään. Tuenhakija voi tarvittaessa hakea maksua myös paperilomakkeella.

Maksun saamisen aikatauluun vaikuttaa se, paljonko ELY-keskuksessa on vireillä maksuhakemuksia sekä se, kuinka huolellisesti maksuhakemus on tehty. Osaan maksua hakevista hankkeista tehdään tarkastuskäynti ennen tuen maksamista.

Tällä ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta on myönnetty rahoitus 1250 kehittämishankkeelle. Hanketukien haku on jatkuva. Tuen hakemisessa ja maksuhakemuksen tekemisessä hankkeiden toteuttajia neuvovat ELY-keskusten ja Leader-ryhmien asiantuntijat.

Lisätietoja tuenhakijalle:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät
Ohje hankkeen maksun hakemiseen

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi