Maatalouden byrokratian purkutalkoot jatkuivat Mikkelissä

Tänään Eviran, Mavin ja Maa ja Metsätalousministeriön viranomaiset olivat vierailulla Mikkeliin Ilpo ja Anu Marttisen tilalle Harjumaalle tutustumaan tilan käytäntöihin, byrokratian määrään ja ongelmiin. Samalla jatkettiin jo hyvin alkanutta keskustelua byrokratiasta ja sen vähentämisestä tilatasolla.

Ilpo ja Anu Marttinen

Virkamiehet yllättyivät siitä, miten suuri määrä tiloilla on kirjaamisia ja niissä päällekkäisyyksiä. Erittäin vakava ja huolestuttava asia on se, että monilla tuottajilla on se ajatus, etteivät soisi lapsiensa jatkavan tiloilla. Myöskään monia nuoria ei kiinnosta sukupolvenvaihdokset tiloilla tilanteen vuoksi.

On alettu pikkuhiljaa ymmärtämään myös virkamiesten keskuudessa, mitä eu-vaatimukset on ja mitä niiden lisäksi on vielä kansallisia lisävaatimuksia. Marttisen maitotilalla kävi selkeästi esille kirjaamisvelvoitteiden kasaantuminen tilatasolla. Viljelijöiden kirjaamisvelvoitteita tulee voida purkaa ensi tilassa kansallisista vaatimuksista ja neuvotella myös komission kanssa helpotuksista eu-säädöksiin.

Valvonnan tarkoitus on valvoa ja todentaa, että tuotanto on säädösten mukaista. Viljelijöiden oma etu on tuottaa huippulaatuisia tuotteita. - EU:kin on jäänyt jälkeen tekniikan kehityksestä, joten myös virkamiehillä pitää olla rohkeutta tehdä valvontoihin liittyen tulkintoja ja harkita, missä voidaan tehdä sellaisia tulkintoja,ettei tuottajille tule tukimenetyksiä, kommentoi Maria Teirikko valvontaosaston johtaja, Evirasta.

Maria Teirikko, valvontaosaston johtaja Evira

Viranomaisten roolin ja ajattelutavan on muututtava. On kyettävä olemaan nopeampi ja rohkeampi, mikä vaatii asennemuutosta myös virkamiehiltä. Asennetta ja toimintatapoja muuttamalla voidaan helpottaa tuottajan arkea. 

Avoimen keskustelun ja yhteistyön merkitys nousi esille useampaan otteeseen sekä virkamiesten että tuottajien keskuudessa. Hyvin alkaneeseen viranomaisten ja tuottajien väliseen keskusteluun sovittiin myös jatko, joten asiat eivät varmasti jää tällä erää pelkästään pöydälle. Keskustelu jatkuu ja toivottavasti aikaansaadaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla helpottaa viljelijöiden ja viranomaisten arkea.

Eteläsavolaiset tuottajat ovat olleet aktiivisia keväällä alkaneessa byrokratian purkutalkoissa. Byrokratiaselvitys syntyi eteläsavolaisten tuottajien, neuvonnan asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteisen työpajatyöskentelyn tuloksena. Raportissa oli viljelijöiden kokemien ongelmien lisäksi myös lukuisia kehittämisehdotuksia.

Eteläsavolaiset tuottajat luovuttivat maatalouden tukibyrokratiaan liittyvät kehittämisehdotukset sisältävän raportin maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle 25.4.2016 Mikkelissä pidetyssä seminaarissa. Evira ja Mavi antoivat vastineensa raportissa olleisiin kehittämiskohteisiin kevään ja kesän 2016 aikana. Lisäksi Eviran valvontaosaston osastonjohtaja Maria Teirikko kutsui byrokratian selvityshankkeessa mukana olleet kesäkuussa vierailulle Eviraan. Hallinnon ja tuottajien välistä keskustelua jatkettiin nyt toteutuneella vierailulla eteläsavolaiselle maitotilalle.