Arktinen ruuantuotanto

Suomi on arktinen maa. Arktisesta alueesta on olemassa erilaisia määritelmiä. Yksi usein käytetyistä rajauksista kulkee napapiirillä. Maantieteellisesti huomattava osa Suomesta sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Arktinen ruoantuotanto tapahtuu 60° leveyspiirin pohjoispuolella. Niinpä kaikki Suomen ruoantuotanto on arktista. Käytännössä koko Suomi Hangosta Utsjoelle on arktista aluetta.

                               

      Hs maapallokuvitus 2


Mitä lisäarvoa arktiset olosuhteet tuovat Suomen ruoantuotantoon?
• Suomessa on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat. Pohjaveden osalta Suomi on täysin omavarainen. Suomi on veden suhteen maailman rikkain maa. Suomessa tuotetulla ruualla on pieni vesijalanjälki.
Ilman laatu on pääosassa Suomea erittäin hyvä. Myös ilman pienhiukkasten esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.
• Suomalainen maaperä on kansainvälisesti verrattuna puhdasta.
• Suomi on maapinta-alaan suhteutettuna Euroopan metsäisin maa. Suomen maapinta-alasta 72 % on metsää. Vihreä infrastruktuuri on strategisesti suunniteltu verkosto, jossa on luonnontilassa olevia alueita, osaksi luonnontilassa olevia alueita ja muita ympäristöön liittyviä tekijöitä, joka on suunniteltu tuottamaan useita erilaisia ekosysteemipalveluja ja jota hoidetaan tässä tarkoituksessa. Suomen vihreän infrastruktuurin kattavuus on arvioitu olevan yli 85 % maapinta-alasta. Vihreä infrastruktuuri – käsite tarjoaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden kehittää kestävää ruoantuotantoaan kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteiden mukaisesti. xx
• Pohjolan kesän valoisuudella on viljeltävien ja luonnonkasvien kannalta tärkeä merkitys. Missään muualla maailmassa esimerkiksi viljaa ei viljellä olosuhteissa, joissa päivä on kasvukauden aikana yhtä pitkä kuin Suomessa.
Viileä ilmasto vähentää kasvintuhoojien esiintymistä hidastamalla niiden lisääntymistä, ja estää sellaisten lajien leviämistä maahamme pysyviksi kannoiksi, jotka eivät selviä talvikauden yli. Kasvinsuojeluaineiden tarve on väähäinen ja torjuntaaineitakin käytetään niukasti.

Arktisen ruuantuotannon tulevaisuus
Puhtaan teknologian mukainen bioenergian käyttö sekä tuotannon digitalisoituminen, teollinen internet ja esineiden internet tulevat ratkaisevasti parantamaan erityisesti arktisen tuotannon hallintaa ja tehokkuutta. Kiteytetysti arktisen tuotteen lisäarvona on kestävän arktisen suorituskyvyn ja asiakkaan kokonaisvaltaisesti kestävän palvelun varmistamisen lisäarvo (high level arctic performance economy).

Seuraava seminaari ke 16.11. Mikkelissä

Lisätietoja ja asiaa aiheesta: http://www.arcticfoodfromfinland.fi/…/arktinen-ruuantuotanto