Hanke ja yritystukien valintajaksot vuodelle 2017

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseuturahasto) hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2017

 

Tällä hetkellä kaikkia maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeita voi hakea sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Haku on jatkuva, mutta tukihakemukset jotka koskevat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen rahoituskiintiöistä myönnettävää tukea ratkaistaan valintaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisestä annetun lain 28/2014, 34 § 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisestä annetun lain (28/2014, muut.1176/2014) 34 §:n, 1.momentin sekä 37 §:n 1. momen-tin, valtioneuvoston asetuksen maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014, muutos 539/2015) 35 a §:n sekä maaseudun kehittämisohjelman hallinnointilain (27/2014) 10 §:n perusteella Etelä-Savon ELY-keskus päättää Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien valintajaksoista vuodelle 2017 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2017 ovat:
• 1.1. - 28.2.2017
• 1.3. - 30.4.2017
• 1.5. - 30.6.2017
• 1.7. - 31.8.2017
• 1.9. - 31.10.2017
• 1.11. - 31.12.2017

Hanketukien valintajaksot vuonna 2017 ovat:
• 1.11.2016 - 28.2.2017
• 1.3. - 31.5.2017
• 1.6.31.10.2017

Yritysryhmän kehittämishankkeiden (valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta1174/2014 sekä muutos 539/2015; 23.4.2015; 10 a § 5. mom. sekä 10 b § 7. mom.) osalta noudatetaan kuitenkin yritystukien valintajaksoja.

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisten hakemusten osalta päättyy valintajakson päättymispäivänä klo 23:59. Paperisia hakemuksia voi toimittaa ELY-keskukseen vielä seuraavana arkipäivänä klo 16:15 asti.

Määrärahat:
Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus (EU + valtio) ohjelmakaudella 2014 - 2020 on MMM:n suunnitelman mukaan 29 722 000 euroa (MMM:n kirje 1.6.2016, Dnro 871/03.02.01.00/2016). Tavoitteena on käyttää myöntövaltuudesta 60 % yrityshankkeiden (mukaan lukien yritysryhmän kehittämishankkeet) ja 40 % kehittä-mishankkeiden rahoitukseen.

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia ja valinta-jakson aikana voimassa olevia valintaperusteita.

Juha Pulliainen, johtaja

Maija Puurunen, yksikön päällikkö