Partalan viisi vuosisataa -hankkeen ristilöydös

Rajupusu Leader on ollut rahoittamassa Juvan kunnan Partalan viisi vuosisataa – hanketta. Hankkeen tarkoituksena on ollut päivittää ja täydentää Juvan kunnan omistuksessa olevan Partalan kartanon historia tähän päivään.


                                 Juva 575 logo
                            Ristilöydöksestä muodostui Juvan juhlavuoden logo.

Hankkeen kehitystavoitteena oli lisätä paikallista aktiivisuutta ja kehittää edelleen Partalaa yhteisön kiintopisteenä. Hankkeen tuloksena syntyvän aineiston pohjalta voidaan hankkeen jälkeen toteuttaa suurelle yleisölle suunnattu julkaisu, jossa esitellään tarkentunutta kuvaa Partalan historiasta.

Kolmivuotinen hanke on vasta puolessa välissä, mutta jo nyt on onnistuttu toden teolla. Arkeologisissa kaivauksissa löytynyt esine on peltoalueelta löytynyt ristiriipus, jota on ryhdytty kutsumaan ”Juvan ristiksi”. Valamalla valmistettu esine, joka on sakaroiden päistä levenevä tasavartinen koristeltu ristiriipus. Risti on valmistettu tina-hopea-kupariseoksesta. Sen omaperäiselle ornamenttiaiheelle ei tunneta muualla vastinetta. Esine ajoittuu savokarjalaiseen ristiretkiaikaan 1100 – 1300 – luvuille. Vain muutamia ristiriipuksia on löytynyt tuolta ajalta, mutta yksikään ei muistuta Partalan ristiä. Ristiriipus antaa uutta tietoa Partalan alueen menneisyydestä ja on merkittävä lisä Suomen varhaishistoriaan.

Partala-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Tutkimuksen lopputuotteena tulee olemaan aineisto, joka toimii työkaluna niin alueen matkailupalveluiden, elinkeinotoiminnan kuin kulttuuripalveluidenkin kehittämisessä. Se toimii myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa.

Vuosi 2017 on myös Juvan kunnan juhlavuosi. Tuolloin tulee kuluneeksi 575 vuotta siitä, kun juvalaiset talonpojat ja piispa Maunu Tavasti allekirjoittivat Turussa Juvan seurakunnan perustamisasiakirjan. Partala-hankkeessa löytynyt rististä muodostui yhtenäinen ilme Juvan juhlavuodelle. Rististä toteutettu logo kuvastaa Juvan pitkää historiaa.

Lisätietoja erilaisista hankerahoituksista voi kysellä Juvan alueella Rajupusu Leaderilta.
 
Enemmän Juvan juhlavuodesta Juvan kunnan kulttuuriohjaajan kolumnista  täältä