Ainutlaatuinen arki matkailutuotteeksi

Millainen on suomalainen arki? Miten suomalaiset elävät, miten asuvat, millaista ruokaa syödään ja mitä vapaa-ajalla tehdään? Tämä suomalainen arkipäivän kulttuuri on nyt vihdoin matkailijoiden tavoitettavissa kotimajoituksella.


Kotimajoitus on majoitusta, jota yksityishenkilö tarjoaa satunnaisesti oman kotinsa välittömässä yhteydessä ilman merkittävää taloudellista tavoitetta, mutta kuitenkin maksua vastaan. Vieraalle kotimajoitus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä tutustumaan suomalaiseen arkeen ja elämäntapaan.

Matkailun trendien suhteen kotimajoitus kulkee tällä hetkellä aallon harjalla. Matkailijat etsivätKoto yhä useammin aitoja, persoonallisia sekä lähelle paikallista arkielämää meneviä elämyksiä ja palveluja. Ja mikä onkaan aidompaa arkea kuin majoittuminen jonkun kodissa? Oleellisinta kotimajoituksessa on vieraanvaraisuus, kodinomaisuus ja isäntäväen läsnäolo koko vierailun ajan. Vieras ei jää missään vaiheessa oman onnensa nojaan, vaan hän elää vierailunsa ajan mukana kodin arjessa. Näin hän pääsee parhaiten näkemään, kokemaan ja jopa osallistumaan suomalaisen arkielämän askareisiin.

Ensisijaisena tavoitteena kotimajoituksella on tuoda majoituspalveluja niille alueille, joilta ne vielä puuttuvat tai joiden palvelut eivät sovellu kaikille matkailijoille, sekä lisätä alueen vetovoimaa. Vetovoiman lisääntyminen puolestaan lisää paikallisten tuotteiden ja jo olemassa olevien palvelujen kysyntää. Isäntäväelle kotimajoitustoiminta tarjoaa uusia kokemuksia, kansainvälistymistä omalla kotipihalla ja parhaimmillaan uusia ystäviä.

Kotimajoitustoiminnasta kiinnostuneille tai sitä harkitseville on maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman ja Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Homestay -hankkeen toimesta julkaistu Kotimajoittajan opas, johon on koottu kotimajoitustoiminnan periaatteet, toimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä hinnoitteluohjeistusta. Opas toimii hyvänä tietopakettina ja kannustaa toivottavasti mahdollisimman monia kokeilemaan, olisiko kotimajoitus se oma juttu.

Myös tutkimustieto tukee kotimajoitusta. Matkailun edistämiskeskus on tutkimustensa perusteella määritellyt markkinointitoimenpiteidensä kohteeksi erityisesti vieraista kulttuureista ja uusista kokemuksista kiinnostuneet matkailijat, joita he kutsuvat nimellä ’modernit humanistit’. Näiden suomalaisesta ruokakulttuurista, paikallisesta elämäntavasta ja tavoista sekä meistä positiivisessa mielessä hieman omalaatuisista suomalaisista kiinnostuneiden matkailijoiden joukosta löytyvät myös monet tulevat kotimajoitusvieraat. Toivotetaan heidät tervetulleeksi kokemaan ainutlaatuista suomalaista arkea!

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Tero Taatinen, Karelia amk, 050 311 9504, tero.taatinen@karelia.fi
Hankkeen nettisivut: http://www.karelia.fi/of/
Suora linkki Kotimajoittajan oppaaseen: http://issuu.com/home_stay/docs/homestay-opas

 MMM logo Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä logoKarelia logo (kopio)