Rajupusu Leaderilta rahaa hyviin hankkeisiin

Vuonna 2016 puollettin tukea yhteensä 550 128 euroa

 Leader logo rgb yksi rajupusu

Hankerahoitus kohdistui vuoden 2016 aikana yritystukiin, yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointihankkeisiin.

Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2016 aikana neljälletoista yleishyödylliselle hankkeelle ja yhdelle yritysinvestointituelle. Tukea puollettiin yhteensä 550 128 euroa. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä.

Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva, ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin sekä yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan. Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.


Esimerkkejä hyvistä hankkeista

Vuonna 2016 rahoituspuollon ja päätöksen saaneista hankkeista ilahduttavaa on huomata useita eri hankkeita, jotka liittyvät verkostoitumiseen ja yhteistoimintaan eri toimijoiden välillä sekä matkailuun liittyviä hankkeita.

Erinomaisia esimerkkejä näistä ovat Sulkavan Matkailu ry:n Visit Sulkava -hanke, jossa keskeisimpinä tavoitteina on kehittää matkailua paikkakunnan omaan luontoon, historiaan, tarinoihin ja perinteisiin perustuen sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä alueen matkailullista tunnettavuutta. Yhteistoimintaan liittyvistä hankkeista hyviä esimerkkejä ovat Virtaa Rantasalmelle –hanke ja Arkiateria –ruokatukea Juvalle, Joroisiin ja Sulkavalle –hanke.

Virtaa Rantasalmelle –hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten yhteisöjen, yritysten, yksittäisten ihmisten ja kesäasukkaiden yhteishenkeä ja -työtä paikkakunnan omaleimaisuuden ja kiinnostavuuden nostamiseksi, perinteisten käden- ja viljelystaitojen elävänä pitämiseksi ja paikallisen kulttuurihistorian nykypäivään tuomiseksi. Arkiateria-hankkeen tuloksena taas alueen ihmisille saadaan turva ruuasta organisoidun lahjoitusruokajaon avulla. Hanke sisältää täysin uudenlaisen verkostotoiminnan käynnistämisen alueella.

Myös vuoden 2015 lopulla ja vuoden 2016 alkupuolella toimintaryhmän käynnistämät yleishyödyllisiin investointeihin kohdistuneet teemahankkeet (3 kpl) ovat päässeet käynnistymään ja osa toimenpiteistä on jo toteutettu kokonaan. Maaseutuviraston hankerekisteri sisältää sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020. Hankerekisteri löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi.

Leader- toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien. Rajupusu Leader ry toimii Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla ja rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää yritystukia.


Hallituksella uusi puheenjohtajisto

Toimintaryhmän hallitus järjestäytyi tammikuussa. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Eetu Nissinen Sulkavalta ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Ihalainen Joroisista. Hallituksen muut jäsenet ovat Joroisista Riikka-Mari Damski ja Petri Miettinen, Juvalta Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen, Rantasalmelta Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja Harri Tillman sekä Sulkavalta Maarit Tiimonen ja Heikki Mikkonen. Rahastonhoitajana toimii ProAgria ry:n kirjanpitäjä Arja Seppänen.


Rajupusu Leader ry:n TIEDOTE 3.2.2017

Lisätietoja:
Rajupusu Leader ry
Anne Vänttinen
toiminnanjohtaja
Puh: 040 715 7189
E-mail: anne.vanttinen@rajupusuleader.fi