Hevosenlannasta uusi bioenergian lähde Etelä-Savossa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston HevosWoima-hankkeen myötä hevosenlannasta on tulossa uusi bioenergian lähde Etelä-Savossa.

   

             Antti Saraja hevoset 25

              Kuva: Maaseutu.fi kuva-arkisto. Kuvaaja: Antti Sarajo

TIEDOTE 28.2.2017 / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana (HevosWoima) -hanke on tuottanut tietoa Etelä-Savon alueen mahdollisista hevosenlannan polttopaikoista ja sen käyttäytymisestä eri kokoluokan biopolttoainekattiloissa.

- Suur-Savon Sähkö Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyönä hevosenlannan koepolton Juvalla syksyllä 2016. Koepolton tulokset olivat hyvin lupaavia, ja hevosenlannan polton jatkolle on haettu ympäristölupaa Juvalla, Suur-Savon Sähkö Oy:n liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen sanoo.

Hevosenlannan energiahyödyntäminen alueella tulee parantamaan alueen energiaomavaraisuutta sekä helpottamaan hankalassa asemassa lannan käsittelyn osalta olevia hevosyrittäjiä.

- HevosWoima-hankkeessa tehdyt pilot-polttokokeet Juvalla osoittivat selkeästi hevosenlannan seospolton jopa vähentävän suoraan polttoprosessin ympäristövaikutuksia, tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Tammikuussa 2017 päätetty EU-asetusmuutos tuotantoeläinten lannanpolton osalta tulee lähitulevaisuudessa keventämään hevosenlannan polton prosessivaatimuksia.

- Olemme odottaneet hevosenlannan polton aloitusta Etelä-Savon alueella jo pitkään. Toivomme, että hevosenlannan energiahyödyntäminen päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian, Marjo Kaipainen Ravitalli Suuronen Oy:stä kertoo.

HevosWoima-hankkeen lähtökohtana oli biotalouden ja vähähiilisten ratkaisujen ohella tukea hevostalouden toimintaa tuottamalla sellaisia ratkaisumalleja, jotka parantaisivat hevostalouden kannattavuutta, hevosyrittäjien palvelutoimintaa ja tuottaisivat hyötyä lähialueelle.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö ja Vapo Oy. Lisätietoja hankkeesta on saatavissa: www.xamk.fi/hevoswoima

Hankkeen julkaisu: Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana, on saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-005-0

Lisätietoja
Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
puh. 0400 869952 hanne.soininen@xamk.fi

Heikki Tirkkonen, Suur-Savon Sähkö Oy
puh. 010 210 4533, heikki.tirkkonen@sssoy.fi

Marjo Kaipainen, Ravitalli Suuronen Oy
puh. 0400 568 425, marjo.b.kaipainen@gmail.com