Onko maaseuturahoitus vain maaseudun rahoitusta?

Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus on nimensä mukaisestikin maaseudulle tarkoitettua rahoitusta, joskin ohjelman näkökulmasta 95 % Suomen pinta-alasta on maaseutua. Etelä-Savo kuuluu lähes kokonaisuudessaan maaseuturahoituksen piiriin lukuun ottamatta vain Savonlinnan ja Mikkelin keskusta-alueita. Myös Pieksämäki on kuluvalla ohjelmakaudella luettu maaseuturahaston kohdealueeksi.

 

                     Mikkelin keskustamaaseuturajaus

    Mikkelin keskustan yritystukirajaus. Mikkelin kartta suurempana tästä


Maaseuturahoitus-sana on tuen hakijan kannalta hämäävä, sillä yllättävän moni käsittää sen vain harvaan asutun tai ydinmaaseudun viljelijöiden ja muiden asukkaiden rahoitukseksi. EU:n osarahoitteisiin maaseuturahaston tukiin Etelä-Savossa ovat oikeutettuja maantieteellisesti lähes kaikki lukuun ottamatta isoimpia kaupunkikeskustoja Mikkeliä ja Savonlinnaa. Myös näissä ydinkeskustoissa sijaitsevat maataloustuotteen ensiasteen jalostajat ovat oikeutettuja yritystukeen. Pieksämäen kaupunki keskustoineen on kaupunki-statuksestaan huolimatta oikeutettu maaseudun kehittämisohjelman tukien piiriin.

- Monelle tuen hakijalle EU:n maaseuturahaston tukien laaja-alaisuus on tullut yllätyksenä. Yritykset eivät ole huomanneet hakea tukea maaseutuohjelmasta, vaikka olisivat oikeutettuja niitä hakemaan, kommentoi toimitusjohtaja Mirja Haavikko Etelä-Savon Yrittäjistä

Maaseuturahastosta myönnetään investointi- ja aloitus/perustamistukia maatilojen lisäksi myös muille maaseudun yrityksille. Lisäksi rahastosta myönnetään tukea muiden muassa kehittämishankkeille ja ympäristön suojelulle. Yrityksen investointeihin tukea voivat saada mm alle 10 hengen mikroyritykset ja alle 50 hengen pienyritykset. Yritys voi olla perheyritys, osuuskunta tai muu yhteen liittymä tai yhdistys.

                                Savonlinna maaseutualuerajaus

   Savonlinnan keskustan yritystukirajaus. Savonlinnan kartta suurempana tästä