Maaseutukuriirin Tuet ja Aineisto-sivu

Maaseutukuriirin sivustolla Tuet ja Aineisto-sivulla on kootusti kerrottu maaseuturahoituksesta.


      Etelä-Savon maakunta kartta 2

Tuet ja Aineisto -sivulla on esitelty Maasetutuohjelma, maaseuturahasto, rakennerahastot ja kalatalousrahasto. Sivulta löydät myös kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.

Maaseutuohjelman tukia voivat hakea viljelijät, yrittäjät, kehittäjäorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset, järjestöt, kyläyhdistykset ja muut julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt. Maaseutuohjelman hyöty kohdistuu paitsi viljelijöille, yrityksille ja maaseudun asukkaille myös koko Suomelle.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen.

Myös suurimpien kaupunkiekskustojen yritystukirajauskartat.

Maaseuturahoitukseen Etelä-Savossa ovat oikeutettuja maantieteellisesti lähes kaikki, pois lukien isoimmat kaupunkikeskustat, kuten Mikkeli ja Savonlinna. Tosin ydinkeskustoissa sijaitsevat maataloustuotteen ensiasteen jalostajat ovat myös oikeutettuja yritystukeen.

Sivuston vasemmassa laidassa on Aineistopankki, josta löydät erilaisia ohjeita, esitteitä sekä vinkkejä hankehakemuksia varten.