Opas hoivamaatilatoiminnasta on ilmestynyt

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan on tiivis ja yleistajuinen opaskirjanen ns. hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille tai sitä käynnisteleville maatiloille. Se antaa käytännönlähtöistä opastusta etenkin sellaisille maatiloille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalan toiminnasta ja niiden toimijaverkostoista.

     
    Matkalla äidiksi Miia Taivalantti Maaseutukuriiri

Opaskirjanen sisältää runsaasti kuvamateriaalia, linkit Etelä-Savon hoivafarmi -hankkeessa tuotettuihin opasvideoihin (youtube) sekä moniin tarpeellisiin lisätiedon lähteisiin. Pääkohderyhmänä ovat maatilat, mutta samalla opas antaa ideoita myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille maatilojen kanssa harjoitettavan yhteistyön mahdollisuuksista palvelujärjestelmän kehittämiselle.

Oppaan sisältö perustuu keskeisesti kokemustietoon ja esille tulleeseen perustiedon tarpeeseen, joka on kertynyt Etelä-Savon Hoivafarmi -hankkeen kehittämis- ja tutkimustoiminnassa yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden maatilayritysten ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa olivat mukana Juvan kunnan vanhustenpalvelut, kuntoutuskoti Kotilo Savonlinnasta ja Vaalijalan Savoset-monipalveluyksikkö Mikkelistä sekä yhdeksän eteläsavolaista maa-/hevostilaa ja maaseutuympäristössä toimivaa hoiva-alan yritystä. Oppaassa myös esitellään näillä maatiloilla tarjolla olevia hoivapalveluita, esimerkiksi työpainotteista päivätoimintaa, asumispalvelua, farmivuokrausta ja perhehoitoa.

Yksi oppaan kirjoittajista ja toinen toimittaja on projektipäällikkö Päivi Pylkkänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Hänen mukaansa hoivamaatilatoiminnasta hyötyvät toimintaan osallistuvan asiakkaan lisäksi maatila, palvelun järjestäjä sekä koko aluetalous.

- Hoivamaatilat voivat toimia erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen piirissä ja tällä alueella on tilaa tulevaisuudessa myös kokonaan uusien palvelumallien ja yhteistyömuotojen kehittämiseen, Pylkkänen toteaa.

Opas on tuotettu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhdessä toteuttamaa Hoivafarmi-hanketta vuosina 2015–2016 ja sen toimittamisesta ovat vastanneet Päivi Pylkkänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja Teija Skyttä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Linkki oppaaseen: Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan: Päivi Pylkkänen, Teija Skyttä (toim.)

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä hankkeessa mukana olleet tahot.

Tämä on TIEDOTE 15.3.2017 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti


Lisätietoja:
Päivi Pylkkänen, projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
paivi.pylkkanen@helsinki.fi
puh. 044 3366919

Seija Nissinen, lehtori, (sosiaalityö)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
seija.nissinen@xamk.fi
puh. 050 3607559