Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä.

 

  Leader logo rgb yksi slogan suomi nk (kopio)


Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.

Leader-rahoitus
Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Leader-neuvonta
Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Leader-toiminta
Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Leader on koko Euroopan yhteinen juttu
Leader on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa, mutta sillä on laaja kansainvälinen ulottuvuus. EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä.

Tulevaisuuden Leader
voi toimia kuntien ja maakuntien yhteistyökumppaneina.

Alueilla kannattaa ottaa nämä ryhmät mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Leaderin julkinen rahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 on yhteensä 300 miljoonaa euroa.

Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti kertoo videolla Leader-toiminnasta.

Katso video tästä


Etelä-Savon alueella on kolme Leader-toimijaa, Veej'jakaja, Rajupusu Leader ja Piällysmies.

      Etelä-Savon maakunta kartta 2

Veej'jakaja ry toimii Mikkelin, Pieksämäen, Kangasniemen, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Puumalan alueella.

Rajupusu Leader ry toimii Juvan, Joroisen, Rantasalmen ja Sulkavan alueella.

Piällysmies ry toimii Savonlinnan, Enonkosken ja Heinäveden alueella.


Ja lisäinfoa Leadereista www.leadersuomi.fi