Mervi Simoskan ajatuksia tulevasta kuntauudistuksesta Juvalla

Maakuntauudistus on samalla suuri kuntauudistus ja muutoksia tulee olemaan myös Juvan kunnalla. Kunnille jää uudistuksen myötä kolme kovaa K:ta: Kaavoitus, kehittäminen ja koulutus

  

       Mervi Simoska, Juvan kunnanjohtaja

  Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska katsoo luottavaisena tulevaisuuteen


Perusjuvalaisen arkeen kuntauudistus on enemmänkin hallinnollinen uudistus. Kuntalaisten palveluista ja hyvinvoinnista huolehtiminen on edelleen kuntien tehtävä. Kunta kantaa edelleen huolta kunnan palveluista, olivat ne sitten kenen vastuulla tahansa. Hyvät palvelut tulee säilyttää jatkossakin.

Muutoksia on mm. kuntien veroprosentin leikkaaminen. Puhutaan jopa 12 prosentista, jotka siirrettäisiin maakuntiin. Se, mitä se käytännössä tarkoittaa, on vielä epäselvää ja jää nähtäväksi kuinka asiat hoidetaan. Nämä ovat haastavia asioita kunnan kannalta.

Sotea on useasti moitittu siitä, että se vie rahat ja ihmiset sairastaa. Sote on kuitenkin ollut monessa kunnassa juuri se, joka on mennyt yli budjetin ja siihen tulee maakuntauudistuksen myötä muutoksia.

Peruskouluun ja päivähoitoon tulee painotuksia muutoksen myötä, painoarvo kasvaa. Rahoitus ei kuitenkaan kasva. Juvan kunnalla on jo nyt reilut 160 henkeä töissä, reilut 140 sivistyspuolen palveluissa eli kasvatus, opetus ja vapaa-ajan palveluksessa painoarvo on hyvä.

Tulevaisuuden Juva on edelleen vahva, elinvoimainen maaseutupitäjä ja hyvin verkostoitunut. Viitostie tuo ja vie, entistä paremmin saavutettavissa. Peruspalelut toimivat edelleen hyvin ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monipuoliset ja helposti saavutettavissa. Kuntalaissa vaikuttamismahdollisuuksista on otettava huomioon myös perinteiset kanavat ihan juuri siksi, että kunnan ikärakenne on iäkkäämpää.

-Yhdessä tehdään elinvoimaisempi kunta, hyödyntäen mahdollisuuksia mitä maaseudun kehittämisinstrumentit meille tarjoavat. Kunnanvirastolle voi tulla hyvin kertomaan toiveitaan ja ideoita kunnan kehittämiseksi. Kunnan ihmisiin voi hyvin olla yhteyksissä myös silloin, jos jokin asia askarruttaa, kannustaa Mervi Simoska, Juvan kunnanjohtaja.

Kunta on ihmisten yhteisö ja kunnan elinvoiman rakentaa kaikki siellä toimijat. Ei pidä myöskään unohtaa paikallista järjestökenttää ja paikallisia yrittäjiä. Rajupusu Leader on paikallinen maaseudun kehittäjä ja leadertyö Juvalla on ollut erittäin aktiivista. Juvan kunta on tehnyt paljon yhteistyötä Rajupusu Leaderin kanssa. - Aina on ollut helppo toimia, pitää yhteyttä ja tehdä yhteisiä hankkeita. Tulevaisuudelta Simoska toivoo, että yhteistyö toimii hyvin jatkossakin.

Kuuntele Mervi Simoskan koko haastattelu podcastina tästä, kesto 11'22