Maaseudun kehittämishankkeiden valintajakson viimeinen hakupäivä muuttuu

Maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettu valtioneuvoston asetuksen muutos tulee voimaan kesäkuun alkupuolella.

Kun asetusmuutos ei ehdi astumaan voimaan 1.6. alkavan maaseudun kehittämishankkeita koskevan uuden valintajakson alkaessa, Etelä-Savon ELY-keskus on muuttanut 7.11.2016 tehtyä hanke- ja yritystukien valintajaksoja koskevaa päätöstä siten, että maaseudun kehittämishankkeita koskeva 1.3.2017 alkava valintajakso päättyy 12.6.2017 ja että seuraava valintajakso on 13.6.-31.10.2017.

Vuoden 2017 yritystukien valintajaksoihin ei tule muutoksia.

Yritystukien valintajaksot vuonna 2017 ovat:
• 1.1. - 28.2.2017
• 1.3. - 30.4.2017
• 1.5. - 30.6.2017
• 1.7. - 31.8.2017
• 1.9. - 31.10.2017
• 1.11. - 31.12.2017

Hanketukien valintajaksot vuonna 2017 ovat:
• 1.11.2016 - 28.2.2017
• 1.3. - 12.6.2017
• 13.6.- 31.10.2017

Valintajaksoista huolimatta maaseudun kehittämisohjelmassa on edelleen jatkuva haku niin kehittämishankkeiden haussa kuin myös yritystuissa. Hakujen ratkaisu tehdään valintajaksoittain.
Lisätietoja

Yritystuet:
• asiantuntija Outi Kaihola, puh. 0295 024 047
• asiantuntija Jukka Kotro, puh. 0295 024 057

Hanketuet
• kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen, puh.0295 024 098
• asiantuntija Jukka Kotro, puh. 0295 024 057

Leader-toimintaryhmät
• asiantuntija Kaija Siikavirta, puh. 0295 024 087

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi