Hyrrä suljetaan elokuussa reiluksi kahdeksi viikoksi

Hyrrä-asiointipalvelu ja maaseudun kehittämistukien hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä ovat suljettuna 17. elokuuta - 4. syyskuuta. Tällöin ei voi jättää tuki- tai maksatushakemuksia, eikä niitä voida myöskään käsitellä ELY-keskuksissa.

Käyttökatko liittyy Maaseutuviraston laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen, eikä katko koske pelkästään Hyrrää.


Hyrrä-palvelussa haetaan ja käsitellään maaseudun yritystuet ja kehittämishankkeet, maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet sekä neuvontakorvaus. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet haetaan Hyrrän kautta. Sähköisen asioinnin osuus on näissä tuissa noin 60–100 prosenttia tukimuodosta riippuen.

Yritys- ja hanketukihakijoiden tulee huomioida, että tuetut toimet voi aloittaa, kun hakemus on tullut vireille. Jos hakijalla on tarve saada hakemus vireille katkon aikana, hakemuksen voi toimittaa paperilomakkeella ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa joko ennen katkoa tai katkon jälkeen sähköisesti.Screenshot 2017-06-01 08.58.35

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ohjeistavat hakijoita tarkemmin esimerkiksi siitä, milloin hakemus pitää viimeistään tehdä sähköisessä asioinnissa, jos se halutaan käsiteltävän ennen katkoa.

Myös maatalouden investointitukihakemuksen saa vireille paperilomakkeella, mutta tuettua toimea ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Investointitukipäätökset tehdään joka tapauksessa vasta tukijakson päätyttyä lokakuun lopun jälkeen. Nuoren viljelijän aloitustuen tukihakemus tulee olla vireillä ennen tilanpidon aloittamista, joten jos tilakauppa on ajankohtainen juuri katkon aikana, tulee hakemus toimittaa hyvissä ajoin ennen katkoa sähköisesti tai tarvittaessa paperilomakkeella katkon aikana.


Lisätietoa katkon vaikutuksista löydät tämän linkin takaa.