Maa- ja puutarhataloudessa investointibuumi Etelä-Savossa

 Maa- ja puutarhatalouden investoinnit ovat yllättävän hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa, vaikka tulokehitys maataloudessa on ollut viime vuosina tavanomaista heikompi. Investointitukia on haettu ja myönnetty maataloudelle jo alkuvuodesta ennätysmäärä.

ELY-keskus myöntää EU:n maaseutuohjelman mukaisia investointitukia maa- ja puutarhatalouden rakentamiseen, energiantuotantoon, salaojituksiin sekä lukuisiin muihin kohteisiin. ELY-keskus tukee myös maatalouden sukupolvenvaihdoksia.

Sikarysa 1 (1)


(Kuva: Maaseutuverkosto)

Vuoden alkupuoliskolla rahoitettuja maa- ja puutarhatalouden investointeja oli 37 kpl. Lisäksi jaettiin 10 tilan hankintaan liittyvää nuorten viljelijöiden aloitustukea. Yhteensä avustusta myönnettiin 4 miljoonaa euroa ja myös korkotukilainaa 4 miljoonaa euroa. Hankkeiden hyväksytty kokonaisrahoitus on noin 13 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinneissa ja aloitustuissa 42 % avustuksesta on EU:n rahoittamaa, mutta osa investointikohteista on kokonaan kansallisesti rahoitettuja.

Tuotannon laajentamisella lisää kannattavuutta

Nautakarjataloudella on keskeinen merkitys Etelä-Savossa, sillä noin 75 % maatalouden myyntituloista tulee maidon ja naudanlihan tuotannosta. Maatalouden rakennekehityksen kannalta kotieläintalouden laajennusinvestoinnit ovat erittäin tavoiteltavia, sillä tilakoko Etelä-Savossa on maan pienin. Maitotiloilla on keskimäärin 29 lypsylehmää ja lihakarjatiloilla 43 nautaeläintä. Karjakoko on Suomen keskimäärään verrattuna lähes viidenneksen pienempi.

Tuotantoaan laajentavia lypsykarjanavetoita oli 6 kpl ja lihakarjakasvattamoja 2 kpl. Muutama laajennushakemus siirtyi alkukesän valintajaksolta syksyyn, sillä rakennus- ja ympäristöluvat eivät ehtineet ajoissa. Alkuvuoden navettainvestoinnit viittaavat noin 290 lypsylehmäpaikan ja 550 lihakarjaeläimen lisäykseen. Viljelijät laajentavat ja tehostavat tuotantoa parantaakseen tilan kannattavuutta pitemmällä tähtäyksellä.

Puutarha- ja erikoiskasvituotanto on Etelä-Savossa vireää ja alueella on verraten suuriakin alan yrityksiä. Alkuvuonna maaseutuohjelmasta rahoitettiin 4 kpl kasvihuoneinvestointeja ja yksi tuotevarasto. Puutarhapuolen investoinnit vaihtelevat vuosittain. Tälle vuodelle tuli kaksi tavanomaista merkittävästi suurempaa kasvihuoneinvestointia, joista toinen on laajennus ja toinen laiteinvestointi.

Muut maatalouden investointituet koskivat työympäristön ja eläinten hyvinvoinnin parantamista, energian tuotantoa, koneita ja laitteita sekä salaojituksia. Investointi- ja aloitustuissa on jatkuva haku. Tukipäätökset tehdään neljän valintajakson puitteissa.

Maa- ja puutarhatalouden investointivaraus vähissä

Maa- ja puutarhatalouden investointeihin on sidottu Etelä-Savossa jo alkuvuodesta enemmän maaseutuohjelman varoja kuin mihin oli varauduttu. Kuluvan vuoden rahoitusvaraus käy vähiin Etelä-Savossa. Koska maa- ja puutarhataloudessa investointia ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä, Etelä-Savon ELY-keskuksessa on pidetty tärkeänä, että investoinneissa päästäisiin töihin kesän ja sulan maan aikaan. Siksi alkuvuoden valintajaksojen puitteissa on ratkaistu myönteisinä kaikki hyväksymiskelpoiset hakemukset. Syksyn valintajaksoilla saatetaan joutua nostamaan investointihakemusten pisteytyksen rajaa ja lykkäämään osa hakemuksista seuraavalle vuodelle. Varaukseen pyritään kuitenkin saamaan riittävä lisäys, ja asia on saatettu alustavasti maa- ja metsätalousministeriölle tiedoksi.

Lisätietoja:

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, maija.puurunen(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4074

Mikko Ukkonen, maaseutuasiantuntija, mikko.ukkonen(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4100