Hyviä uutisia: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) jatkokaudelle!

Tiedote: Työ- ja elinkeinoministeriö 11.7.2013

 

Valtioneuvosto asetti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jatkokaudelle 17.7.2013−31.12.2015 ajantasaistetuin tehtävin.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä logo

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) toimii maaseutupolitiikan kansallisena yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen maaseudun kehittämistoimia ja edistää maaseutuun kohdistettavien voimavarojen käyttöä.

Yhteistyöryhmän tehtäviä jatkokaudella ovat muun muassa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014 - 2020 sekä Maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2012 - 2015 toteuttaminen ja seuranta.

Uudelleen nimitetyn YTR:n puheenjohtajana jatkaa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo työ- ja elinkeinoministeriöstä (varalla ylitarkastaja Mari Anttikoski työ- ja elinkeinoministeriöstä).AVAIMET

Muut jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet merkitty sulkeisiin) ovat:
ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö (ylitarkastaja Mari Anttikoski) neuvotteleva virkamies Marja Taskinen, työ- ja elinkeinoministeriö maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö(neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen ja ylitarkastaja Sanna Sihvola) neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö (ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen) lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (budjettineuvos Kirsti Vallinheimo) neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen) kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö (ylitarkastaja Riitta Vuorento) neuvotteleva virkamies Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö erikoistutkija Kari Gröhn, sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki 5.8. lähtien) ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö (ylitarkastaja Tarja Haaranen) ympäristöneuvos Harry Berg, ympäristöministeriö (ylitarkastaja Tapio Heikkilä) opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus (opetusneuvos Aapo Koukku) erikoistutkija Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (erikoistutkija Liisa Heinämäki) yksikön päällikkö Pekka Kärkkäinen, Pohjois-Savon ELY-keskus (kehittämispäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus) maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto (aluekehityspäällikkö Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (neuvotteleva virkamies Tapio Saavalainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) erityisasiantuntija Christell Åström, Suomen Kuntaliitto (kehittämispäällikkö Jarkko Huovinen) toiminnanjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (johdon erityisavustaja Paula Viertola) ombudsman Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (verkställande direktör Kim Nordling ProAgria, Svenska lantbrukssällskapens förbund) elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen) puheenjohtaja Håkan Nystrand, Metsäalan Asiantuntijat METO (yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK) toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto (toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitto) toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen, Suomen Yrittäjät (elinkeinoasioiden päällikkö Kari Jääskeläinen) maaseutuyrittäjä Tarja Tornio, saaristoasiain neuvottelukunta (projektinjohtaja Annalena Sjöblom) tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto (aluekehitysasiantuntija/tutkija Jouni Ponnikas, Kainuun liitto/Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut) rehtori Veli-Matti Tolppi, Savonia-ammattikorkeakoulu (koulutuspäällikkö Marja Kopeli) palveluryhmäpäällikkö Hannu Heikkilä, ProAgria Keskusten Liitto (toiminnanjohtaja Liisa Niilola; 1.10.2013 alkaen toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus) kirkkoherra Lauri Jäntti, Lapinlahden seurakunta (apulaisjohtaja Marja Kantanen, Kirkkohallitus) toiminnanjohtaja Paula Yliselä, Maaseudun Sivistysliitto (koulutussuunnittelija Vaula Hacklin) johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (tulosalueen päällikkö Jouko Lehtoviita) rektor Björn Wallén, Svenska studiecentralen (kunnanjohtaja Mikko Ollikainen, Maalahden kunta) direktör Agneta Eriksson, Sydkustens Landskapsförbund (Holger Wickström) pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta (puheenjohtaja Eero Uusitalo) Leader-asiamies Heli Walls (Leader-asiamies Kim Smedslund)

Yhteistyöryhmää voidaan täydentää vielä sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön edustajilla.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Heikki Aurasmaa, TEM, puh. 029 506 4960 maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, puh. 029 504 7008

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2472&89522_m=111160