Maksuttomia mahdollisuuksia energiaratkaisuihin maaseudulla

Energiaratkaisut maaseudulla –informaatiohanke tarjoaa maksutonta tiedotusta ja neuvontaa kaikille yrityksille.

 

Lampovoimala+latuTiedottamista ja neuvontaa tehdään kaikissa kohteissa tarpeiden mukaan. Toisessa yrityksessä saattaa olla tavoitteena energiankäytön vähentäminen, toisessa taas esim. polttoaineiden tai muun energian tuotanto. Hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Hankkeessa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa myös tiedotustilaisuuksia ja teemapäiviä mm. erilaisista energiankäytön ja tuotannon mahdollisuuksista. Lisäksi järjestetään joitakin tutustumismatkoja uusimpiin teknologiavaihtoehtoihin ja edelläkävijöiden ratkaisuihin.

Tavoitteena on, että yhä useammin yritykset ottavat käyttöön energiaratkaisuja, jotka nojaavat uusiutuvaan paikalliseen energiaan. Energian loppukäyttäjien energiakustannukset pienenevät ja asumisen ja yritystoiminnan ekotehokkuus kasvaa. Pitemmällä aikavälillä tuloksena on maaseutuyritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistuminen, ja uuden yritystoiminnan syntyminen sekä maaseudun vetovoiman lisääntyminen asuin- ja vapaa-ajanviettopaikkana.

- Pyrimme ylläpitämään tietouttamme myös uusimpiin energiamuotoihin. Esimerkiksi puun kaasutuksessa ja sähkön tuottamisesta lämmöllä olemme saamassa jollakin aikavälillä uusia tekniikoita. Uusien tekniikoiden tuleminen vie yleensä aikansa, energia-asiantuntija Mikko Nurhonen kertoo.

Hankkeen työntekijät ovat käytettävissä energia-asioiden tietouden lisäämiseen yrityksessä ensi vuoden loppuun asti. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset.

Yhteystiedot:

Mikko Nurhonen, DI, energia-asiantuntija
Energiaratkaisut maaseudulla -hankevastaava
p. 043 824 9498, mikko.nurhonen@proagria.fi