Ruokamatkailu Etelä-Savon vetovoimatekijäksi

Ruokamatkailu lisääntyy maailmanlaajuisesti – miksei myös Etelä-Savossa!

 

RuokamatkailuMikkelin kalamarkkinoilla kuluttajilta kysyttiin kiinnostusta ruokamatkailupalveluihin. Eniten kuluttajia kiinnostivat ruokakurssit, retket alkutuotantoyrityksiin, sieniretket ja tarinalliset ruokatarjoilut. Ruokamatkailu onkin paljon laajempi käsite kuin pitopöytä sunnuntaisin. Ruokamatka voi olla opastettu marjaretki lähimetsään, villiyrtteihin tutustuminen, kalaretki ja saadusta saaliista herkkujen valmistus tai vaikkapa ruokakurssi.

Eteläsavolaiset ruoka-aarteet ovat lähellä maaseutua ja sen pienyrittäjiä. Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke – Ruoka matkailun keskiöön -hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutuyrittäjät, joita hankkeessa tiedotetaan ruokamatkailuun liittyvistä mahdollisuuksista, hyväksi havaituista käytänteistä ja alaan liittyvistä tutkimustuloksista. Ruokamatkailupalvelujen tuotteistamisessa tarvittavaa tietoa välitetään muun muassa ruokamatkailusivuston (www.mamk.fi/ruokamatkailu) ja yrittäjille järjestettävien infotilaisuuksien kautta.

Syksyllä 2013 selvitetään eteläsavolaisten maaseutumatkailuyritysten nykyiset ruokamatkatuotteet ja kiinnostus niiden kehittämiseen. Näiden vastauksien ja toiveiden pohjalta kohdennetaan infotilaisuuksien aiheet vastaamaan yrittäjien tarpeita. Jos haluatte vastata vielä kyselyyn, niin se on mahdollista.

Lomake löytyy osoitteesta: http://www.webropolsurveys.com/S/241AC9059E58D85A.par

Marjat

Syksyllä järjestetään kaksi infotilaisuutta ja ensi vuonna neljä. Tarkoitus on tehdä myös yritysvierailuja ruokamatkatuotteita tarjoaviin maaseutumatkailuyrityksiin. Lisäksi vuonna 2014 toteutetaan ruokamatkailuyrityskilpailu maaseutuyrityksille.

Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja sen toteutusaika jatkuu ensi vuoden loppuun. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon Ely-keskus.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Taina Harmoinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 662 5560, taina.harmoinen@mamk.fi

projektityöntekijä Heidi Piskonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 661 9841, heidi.piskonen@mamk.fi

www.mamk.fi/ruokamatkailu, www.facebook.com/ruokamatkailu