Maatalouden investointitukea kannattaa hakea heti

Maatalouden investointisuunnitelmille kannattaa hakea tukea pikaisesti, jotta ensi kevät ja kesä voidaan hyödyntää tehokkaasti investoinnin toteutuksessa.

 

SukupolvenvaihdosMaatalouden investointituet ovat haussa 2.9.–18.10.2013, näillä näkymin viimeisen kerran tämän EU-ohjelmakauden aikana.

EU:n osarahoitteisten nautakarjatalouden ja puutarhatalouden rakennusinvestointien tulee valmistua helmikuun loppuun 2015 mennessä. Jotta nykyisen ohjelmakauden rahoitusmahdollisuudet voitaisiin vielä hyödyntää rakennusinvestoinneissa, suunnitelmien on oltava rakennuslupaa vaille valmiit ja ympäristölupahakemusten vireillä aluehallintovirastossa (AVI).

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvät nuorten viljelijöiden aloitustuet ovat myös EU:n osarahoitteisia, mutta niissä on jatkuva haku. Näidenkin tukien kuluvan ohjelmakauden viimeiset tukipäätökset tulee tehdä vuoden loppuun mennessä.

Syksyn haussa on kansallista tukea jaossa muun muassa sika-, lammas- ja hevostalouden rakennuksiin, maatilan lämpökeskusten, kuivaamojen, tuotevarastojen ja kauppakunnostustilojen rakentamiseen, yhteisomisteisten puimureiden hankintaan, salaojitukseen sekä eläinten hyvinvointiin ja työympäristön parantamiseen liittyviin investointeihin. Ensi vuosi tullee ilmeisesti olemaan välivuosi ainakin EU:n osarahoitteisissa maatalouden rakennusinvestoinneissa, sillä uuden ohjelmakauden käynnistyminen näyttää viivästyvän.

Etelä-Savossa on tehty navettainvestointeja harvakseltaan. Alkuvuodesta oli muutama merkittävän suurikin navettalaajennus ja useita pienempiä, mutta kesän haussa oli ainoastaan yksi lypsykarjatilan laajennus ja peruskorjaus. Vaikka eteläsavolaiset viljelijät katsovat herkemmin sivuansiomahdollisuuksien perään ja luottavat enemmän metsätulojensa varaan tilansa kehittämisessä, myös monialatilalla maatalouden kehittämisestä tulee huolehtia tilan tuotannon jatkuvuuden ja kannattavuuden turvaamiseksi.


Ohjeet investointituen hakemiseen löytyvät Maaseutuviraston verkkosivuilta(mavi.fi):
http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html

Yksikön päällikön Maija Puurunen ajatuksia ja tarkennuksia Maaseutukuriirin blogissa:
http://maaseutukuriiri.blogspot.fi/


Lisätietoja ja yhteystiedot:
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074
Rahoitusasiantuntija Hannu Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4054
Rahoitusasiantuntija Heikki Tossavainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4097