Verkko-opetus vapauttaa osallistujan lähtemisen pakosta!

Etelä-Savon MAATILA ICT -hanke on maakunnallinen vuosina 2013–2014 toteutettava koulutushanke, jonka tavoitteena on kehittää tietoyhteiskuntapalveluiden käyttöä maaseudulla. Maatilojen ja maatiloina toimivien maaseutuyritysten sähköinen asiointi lisääntyy vauhdilla, ja tulevaisuudessa osa palveluista siirtyy kokonaan sähköisiksi.

 

Maatila ICT kuvitustaMaatila- ja maaseutuyrittäjät ovat kiireisiä ihmisiä, mutta koulutuksiin osallistumista helpotetaan verkko-opetuksen avulla. Näin säästetään aika, joka muutoin kuluisi siirtymisiin kotoa koulutuspaikalle. Osallistumisen kynnystä voidaan siis madaltaa verkko-opetuksen avulla, jossa osallistujalla on etäyhteys muihin koulutukseen osallistuviin ja opettajaan. Tällöin ollaan paikasta riippumattomia.

Yhteisiin kokouksiin ja koulutuksiin voi osallistua tietokoneelta, jossa on internetyhteys (nopeus vähintään 1 Mbs), mikrofoni, webkamera ja nettiselain. Maaseutuyrittäjä voi kotonaan etsiä rauhallisen paikan ja osallistua koulutukseen tutussa ympäristössä ilman lähtemisen pakkoa.

Reaaliaikaisessa verkko-opetuksessa oppilaat ja opettaja voivat viestiä keskenään miltei samalla tavalla kuin kasvokkain tapahtuvassa opetustilanteessa. Erillisiä ohjelmia ei tarvitse asentaa, joten yhteydenotto on helppoa. Koulutustilaisuus voidaan tarvittaessa nauhoittaa, jolloin osallistuja voi katsoa tietyn osan luennosta tai koko luennon uudestaan myöhemmin.

Maatila ICT -hanke tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen verkko-opetukseen. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat henkilöt huomaavat koulutuksen kautta verkko-opetuksen käytännöllisyyden ja soveltavat sitä itsekin yritystoimintaansa esimerkiksi ottamalla etäyhteyden eri osapuoliin, jotka liittyvät perheeseen tai maatilayrittämiseen.

Langattomien laajakaistayhteyksien vertailu

Maatila ICT -hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Savon maatilojen ja maatiloilla toimivien maaseutuyritysten sähköistä asiointia.

Sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi laajakaistayhteyden tulisi olla kunnossa. Laajakaistayhteyksien toimimisen varmistamiseksi hankkeessa voidaan tilakäynneillä koulutuksen yhteydessä vertailla eri operaattoreiden langattomien laajakaistayhteyksien ominaisuuksia ja liittymiä toisiinsa.

Langattomien laajakaistojen toimivuus vaihtelee suuresti, ja siksi tällaiset vertailut auttavat valitsemaan kullekin maatilalle parhaan yhteyden ja operaattorin.

Kerää oma porukka

Syksystä alkaen Maatila ICT -hanke antaa tietotekniikan koulutusta koko maakunnan alueella (mm. Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki ja Juva). Maatila ICT –hankkeeseen voi olla suoraan yhteydessä, jos on kiinnostunut kouluttautumisesta/koulutuksesta vaikkapa omalle kylälle. 20 tunnin koulutuspaketin hinta on vain 80 € / henkilö.

Kai Möller ja Jorma FlinkmanSyksyn koulutuskalenteri on näkyvillä hankkeen nettisivuilla. Tarjolla on monenlaista koulutusta aina tietokoneen hankinnasta ammattiohjelmiin. Lisätietoa koulutussisällöistämme: http://maatilaict.fi/koulutukset/

Maatila ICT -hanke löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/MaatilaIctEtelaSavo

Lisätiedot:
Kai Möller, Projektipäällikkö, Mikkeli, 050 389 2456, kai.moller@esedu.fi
Jorma Flinkman, Mikkeli, 044 711 5486, jorma.flinkman@esedu.fi
Veli Karhu, Savonlinna, 044 550 6481, veli.karhu@samiedu.fi

Kai Möllerin ja Jorma Flinkmanin haastattelu Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Kai Möllerin ajatuksia ja tarkennuksia Maaseutukuriirin blogissa:
http://maaseutukuriiri.blogspot.fi/


Maatila ICT –hanke

Toteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Toteutusalue: Etelä-Savo
Toteutusaika: 1.11.2012–31.12.2014
Budjetti: 618 005 €
Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus
Tavoite: Lisätä sähköisten tukihakemusten täyttöastetta vähintään 50 %:iin hakemuksista