Oma kalaämpäri –hanke johdatti luontoon

Oma kalaämpäri -hankkeen osallistujat löysivät uusia sosiaalisia kontakteja, saivat vertaistukea ja apua elämänhallintaan. Osallistujissa oli nuoria, vanhuksia ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.


Kalaämpäri

Oma kalaämpäri -hankkeen perusidea on ollut yhdessä tekeminen, luonnossa oppiminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen. Vaikka hankkeen perussisältö on painottunut kalastukseen sekä kotimaisen järvikalan käyttöön, on hankkeen puitteissa tehty muutakin luonnonvaroja hyödyntävää toimintaa. Hanke on ollut esillä erilaisissa tapahtumissa, joissa on ollut mahdollista verkostoitua sekä lisätä yhteistyötä muun muassa kalastusalueiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat olleet erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, mutta työtä on tehty myös tavallisten nuorten parissa. Veej’jakaja-toimintaryhmä on rahoittanut Oma kalaämpäri -hanketta, joka päättyi syyskuun lopussa 2013. Toimenpiteitä on tehty koko veej’jakajien alueella.
– Hankkeen idea pelmahti esille aamukahvipöydässä. Jo saman päivän aikana idea sai pontta ja hankkeelle ryhdyttiin etsimään hallinnointia. Jo muutaman viikon päästä oli hankesuunnitelma varsin pitkälle valmiina, ensimmäinen palaveri pidetty ja toimintalinjat selvillä, kertoo hankkeen alkutaipaleesta hankevastaava Aki Hirvonen.

AhvenetHankeideasta kehkeytyi toimintamalli, jota päästiin kokeilemaan vuodesta 2009 eteenpäin. Jo pilottivaiheessa nähtiin, että hanke olisi hyödyllinen. Toimintamallia työstettäessä mediatkin kiinnostuivat siitä. Hankkeen myötävaikutuksella kalastettiin, liikuttiin maastossa retkeillen, marjastettiin sekä opeteltiin erilaisia kädentaitoja. Hyvin yksinkertaisillakin asioilla tuotiin ihmisille hyvää mieltä.

Oma kalaämpäri -hankkeen kakkosvaihe käynnistyi keväällä 2011, jolloin Mikkelin Setlementti ry otti hankkeen vetovastuun. Uudeksi kohderyhmäksi tulivat tuolloin vanhukset ja eläkeläiset. Hankkeessa on keskitytty myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorille on järjestetty kalastusretkiä, kädentaitoja kehittävää toimintaa ja muuta luonnossa liikkumista ja retkeilyä.
– Nuorten osalta kehityskaari on ollut kaikkein selvimmin nähtävissä. Varsin moni hankkeen alkuvaiheessa mukaan tullut nuori ei osannut kalastaa tai suhtautui kalastukseen kielteisesti. Hankkeen myötävaikutuksella he ovat kehittyneet taitaviksi kalastajiksi, jotka osaavat arvioida, mistä ja miten kannattaa pyydystää kalaa. Vesillä liikkumisen taidot ovat nyt osalla Aki Hirvonennuorista hienosti hallussa, iloitsee Hirvonen.

Lisätiedot:
Aki Hirvonen, hankevastaava, Oma kalaämpäri -hanke, 040 350 5502, a.hirvonen@luukku.com
http://www.mikkelinsetlementti.fi/omakalaampari/esittely.php

Aki Hirvosen haastattelu Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit