Pienyrityskeskuksen Pietarin toimisto täytti 20 vuotta

Pienyrityskeskus vauhdittanut lukuisten suomalaisyritysten matkaa venäjän markkinoille.

 

TIEDOTE 15.10.2013 (Mikkelin yliopistokeskus)

Pietarin toimistoAalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus avasi Pietarissa toimiston ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna 20 vuotta sitten. Nyt Pienyrityskeskus juhlisti toimistonsa 20-vuotista taivalta Pietarissa juhlaseminaarin merkeissä. Mikkelissä pääpaikkaansa pitävä Pienyrityskeskus on vuosikymmenten kokemusten pohjalta räätälöinyt laajan koulutustarjonnan, jolla pk-yritys voi vauhdittaa matkaansa Venäjän-markkinoille.

”Pienyrityskeskus on ollut aikaansa edellä tarjotessaan suomalaisyrityksille Venäjään liittyvää osaamista. Muu suomalainen koulutusjärjestelmä alkaa vasta nyt toteuttaa vastaavaa.”, Suomen Yrittäjät ry:n koulutusjohtaja ja Pienyrityskeskuksen johtokunnan jäsen Veli-Matti Lamppu totesi seminaarissa.

Pienyrityskeskus järjesti ensimmäisen idänkaupan seminaarinsa jo 80-luvun lopulla Moskovassa. Kokemusten pohjalta neuvostoliittolaista liikkeenjohtoa alettiin kouluttaa Suomessa. 90-luvun alussa alkoivat laajat koulutukset ja yhteistyökuviot Pietarissa ja kaupallisia avustajia alettiin kouluttaa vuonna 1993. Koulutuksesta valmistuneet inkeriläistaustaiset, suomea puhuvat kaupalliset avustajat työllistyivät Venäjällä toimiviin suomalaisyrityksiin ja idänkauppaa tekeviin suomalaisyrityksiin. Pienyrityskeskus koulutti 500 ihmistä, joista suuri osa on edelleen suomalaisten ja venäläisten yritysten palveluksessa.

Samaan aikaan Suomessa koulutettiin Pietari-eksperttejä. Näiden kahden koulutusryhmän opiskelijoista muodostettiin työpareja, jotka avittivat suomalaisyritysten matkaa Venäjän-markkinoille kustannustehokkaasti.

Huolimatta Suomessa ja Venäjällä tapahtuneista muutoksista Pienyrityskeskus on jatkanut Venäjän-toimintojaan keskeytyksettä. Pienyrityskeskukselle tämä on tarkoittanut sitä, että sen on pitänyt olla joustava ja muutoskykyinen pärjätäkseen. Toiminta on rakentunut koko ajan projektirahoitusten varaan ja rahoittajalle on täytynyt todistaa oma osaaminen uudelleen ja uudelleen.

”Viime vuosina olemme tiivistäneet yhteistyötä venäläisten yliopistojen, teknologiapuistojen ja yrityshautomojen kanssa ja toteuttaneet pietarilaiskumppaneidemme kanssa kehittämishankkeita. ”, koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen kertoi juhlaseminaarissa.

Juha StenholmYrityksille tarjotaan työkaluja eri hankkeissa toteutettavina koulutuspaketteina. Tarjolla on muun muassa laajoja kieli- ja kulttuurikoulutuksia, koulutustilaisuuksia, verkostoitumismatkoja sekä muita tukipalveluja tarpeen mukaan.

”Tutkimustenkin mukaan pk-yritykset voivat päästä hyviin tuloksiin Venäjän-kaupassa, kunhan osaamista, tahtoa ja innostusta riittää”, Gustafsson-Pesonen muistutti.

Lisätietoja Pietarin toimistosta:
• Pietarin toimiston päällikkö Juha Stenholm: puh. +358 50 597 1078 tai +7 812 603 2228, juha.stenholm@aalto.fi
• Koordinaattori Olesya Baraniuc, puh. +7 812 603 2229, olesya.baraniuc@aalto.fi


Yhteystiedot:
MUC-logoMikkelin yliopistokeskuksen viestintä I Communication of Mikkeli University Consortium
Sirpa Taskinen I Viestintäsuunnittelija I Planning officer of communication
Mikkelin yliopistokeskus I Mikkeli University Consortium
Koordinaatioyksikkö I Co-ordination unit
Lönnrotinkatu 7, FI - 50100 MIKKELI
Tel. +358 50 374 1150
sirpa.taskinen@muc.fi
www.muc.fi
www.facebook.com/mikkelinyliopistokeskus