Jäsky hakee uutta kyläasiamiestä

Kyläasiamies Henrik Hausen siirtyy kylähankkeeseen Saloon ja tilalle haetaan Etelä-Savon maakuntaan uutta osa-aikaista Kyläasiamiestä.

 

JaskyLogoJärvi-Suomen kylät ry eli Jäsky on Etelä-Savon kylätoimintayhdistys.

Yhdistys toimii maaseudun asukkaiden edunvalvojana ja alueen kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten yhteistyöelimenä. Järvi-Suomen kylät on Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen ja saa sen kautta valtionapua kylien järjestötoiminnan neuvontaan ja yhteistyön edistämiseen. Lisätietoja www.jasky.net

Kyläasiamies Henrik Hausen siirtyy kylähankkeeseen Saloon ja tilalle haetaan Etelä-Savon maakuntaan uutta osa-aikaista Kyläasiamiestä.


KYLÄASIAMIESTÄ


Lähetä Jäskyyn hakemus, mikäli olet kiinnostunut järjestötoiminnasta sekä maaseudusta ja kylien kehittämisestä. Hakijalta toivotaan, että hän on  luova ja kehittämishaluinen, hänellä on kokemusta järjestö- ja hanketyöstä sekä hyvät sosiaaliset taidot. Lisäksi toivotaan, että hakija on tottunut itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Oman auton käyttö ja jousto työajoissa on edellytys tehtävän hoitamiselle. Etelä-Savon alueen tuntemus on eduksi.

Järvi-Suomen kylät ry tarjoaa uudelle kyläasiamiehelleen ihmisläheisen ja vaihtelevan työn kylien järjestöjen kanssa. Toiminnan kärjet ovat tiedotus, neuvonta, verkostoituminen ja aktivointi. Tehtävässä pääsee luomaan uusia toimintamalleja ja kehittämään uutta. Uusi kyläasiamies näkee työssään konkreettisia tuloksia auttaessaan kyliä kehittämään toimintaa ja suunnittelemaan hankkeita. Tässä vaiheessa haetaan työntekijää noin 50 % työajalle ja tehtävä on sidottu valtionavun jatkumiseen. Myöhemmin on mahdollista, että hankerahoituksen avulla työaikaa saadaan lisättyä.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Työskentelyalue on Etelä-Savon maakunta, toimipaikka sopimuksen mukaan. Myös kotitoimisto mahdollinen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä CV 8.11.2013 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilkka.sutinen@tyynela.fi.

Lisätietoja antavat Järvi-Suomen kylät ry:n puheenjohtaja Ilkka Sutinen, 0400 722 145 ja nykyinen kyläasiamies Henrik Hausen, puh. 0400 992 699.
http://www.jasky.net/kylaasiamies.html