ELY-keskukset uusivat palveluitaan

ELY-keskuksille on asetettu tavoitteeksi tehostaa toimintaansa 450-500 henkilötyövuoden verran vuoteen 2017 mennessä.

 

ElykeskusTehokkuutta haetaan iskukykyinen ELY-keskus ohjelmakokonaisuudella. Siihen kuuluvat hankkeet käsittelevät tulosohjausta, toiminnan sähköistämistä, hallinnon tehostamista, asiakaspalvelua, erikoistumista sekä palveluiden maksullisuutta. Hankkeet muuttavat huomattavasti ELY-keskusten toimintaa.

Yrityksille tarjottavia keskitetään Yritys-Suomi palvelukokonaisuuteen. Moderni ja asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus helpottaa tarvittavan tiedon ja palveluiden löytämistä sekä tekee yrityksen perustamiseen ja käytännön arkeen liittyvistä rutiineista paljon aiempaa vaivattomampia. Yritys-Suomen palvelut löytyvät kätevimmin verkosta (yrityssuomi.fi). Palvelua saa myös puhelimessa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa Yritys-Suomi-verkoston palvelupisteissä ja ELY-keskuksissa kautta maan.

Maaseudun hanke- ja yritystukien sekä viljelijätukien hakumenettelyissä siirrytään sähköiseen hakumenettelyyn. Maaseudun kehittämisen verkkopalvelu (maaseutu.fi) ja viljelijöiden verkkopalvelu (Vipu) ovat osoitteet, joista löytyy ajantasaisin tieto ja palvelukanavat maaseutuasioihin.

Ympäristöasioissakin ELY-keskusten tehtäviä puretaan verkkopalveluksi, sähköiseksi asioinniksi, puhelinpalveluiksi sekä asiantuntijapalveluiksi. Tänä vuonna käynnistyneen ympäristöasioiden asiakaspalvelupisteen toimintaa on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia keskeisiä ympäristötehtäviä. Ympäristöasioiden verkkopalveluita on myös uudistettu (ymparisto.fi).

Liikenteen asiakaspalvelu on ELY-keskusten ja Liikenneviraston asiakkaille suunnattu tienpidon ja liikenteen asiantuntijapalvelu. Se neuvoo tienkäyttäjiä, yrittäjiä ja kansalaisia maanteiden tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse ja verkkosivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Myös puhelimella asiointi on mahdollista.

Kuten edellisestä voi havaita, ELY-keskuksen palveluita on tarjolla monessa eri palvelukanavassa. Monet palvelukanavat ovat seurausta siitä, että ELY-keskuksiin koottiin laajasti erilaisia valtion toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Ensimmäinen haasteemme on tarjota kaikki tärkeimmät palvelumme monikanavaisesti verkkopalveluina, sähköisenä asiointina, puhelinpalveluina sekä asiantuntijapalveluina.

Seuraavaksi lukuisista palveluistamme on räätälöitävä kullekin asiakkaalle sopivia palvelukokonaisuuksia. ELY-keskusten oma verkkoportaali (ely-keskus.fi) toimii alustana kootuille palveluille. Suuri osa ELY-keskusten työstä on kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja asiantuntijapalvelua. Tähän vuorovaikutukseen pyrimme vastaisuudessakin varaamaan riittävät resurssit.

Linkit verkkopalveluihin:


Lisätiedot:

Etelä-Savon ELY-keskuksen Ylijohtaja Pekka Häkkinen, 029 502 4153, pekka.j.hakkinen@ely-keskus.fi