Maaseutuverkoston alueelliset innovaatioleirit vuodelle 2014 valittu

Vuonna 2014 järjestetään jälleen viisi maaseutuverkoston alueellista innovaatioleiriä. Innovaatioleirien kehittämismenetelmällä tuetaan kunkin alueen omia strategisia painopisteitä. Innovaatioleireillä luodaan, haastetaan ja kehitetään: ideoita, ihmisiä, yritystoimintaa ja verkostoja. Leirillä kehitetään alueellisten kehittämissuunnitelmien mukaisia strategisesti tärkeitä painopistealueita ja ratkotaan näissä tunnistettuja haasteita, yhdessä kunkin alueen omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

 

Maaseutuverkoston ajankohtaistiedote 29.11.2013Innovaatioleiribanneri
Innovaatioleirien aiehaussa pyydettiin erityisesti kiinnittämään huomiota alueellisen kehittämistrategian mukaisiin painopisteisiin ja niihin teemoihin, joiden kautta toimintaa innovaatioleireillä kehitetään. Hakijoille annettiin vapaat kädet lähteä luomaan alueensa näköistä leiriä. Kehittämistyön vaikuttavuus ja jalkautettavuus tulivat hakemuksissa hyvin esiin.

Vuonna 2014 järjestettävät innovaatioleirit

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle sijoittuvan innovaatioleirin tavoitteena on kyetä hyödyntämään elinkeinoelämässä entistä paremmin oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia: lähialueella tuotettua energiaa ja panostaa lähiruokaketjun parantamiseen sekä lähipalvelujen ja logistiikan kehittämiseen. Aluetalouden tehostaminen nähdään tärkeänä, koska resursseihin perustuvassa liiketoiminnan kehittämisessä on suuri kasvupotentiaali.

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa
Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan innovaatioleirin tavoitteena on etsiä uudenlaisia lähestymistapoja erityisesti nuorten maaseutuyrittäjyyteen. Aihetta tarkastellaan muun muassa yhteiskunnallisen yrittämisen, kulttuurialan yrittämisen ja maatalousyrittämisen kautta. Mukaan kutsutaan tietenkin erityisen paljon nuoria yrittäjiä tai yrittämisestä kiinnostuneita osallistujia.

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon innovaatioleirin teemana on luonto, hyvinvointi ja matkailu. Innovaatioleirin aikana kehitetään muun muassa uusia monialaisia yhteistyöverkostoja ja uusia kokonaisvaltaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia matkailuyrityksille sekä matkailumarkkinointiyhtiölle. Lisäksi ideoidaan uudenlaista palvelu- ja tuotetarjontaa alueen tapahtumiin sekä luodaan luonnontuotteisiin liittyviä tuotekokonaisuuksia ja yrittäjyyttä.

Ruotsinkielinen innovaatioleiri

Viiden järjestettävän innovaatioleirin joukossa on kokonaan suomenruotsalainen innovaatioleiri otsikolla Raja mahdollisuutena. Leirillä keskitytään rajat ylittävään toimintaan sisältyviin mahdollisuuksiin. Teeman lähtökohtana ovat yhteiskunnassamme yhä voimakkaampana koettavat rajat ja vastakkainasettelut. Pääasiassa leirillä keskitytään etsimään uusia yhteistyö- ja elinkeinoideoita, jotka lisäävät eri ryhmittymien välisiä kontaktipintoja niin Suomen ruotsinkielisellä alueella kuin koko maassa. Leirin erityispiirteenä on koota yhteen osallistujia eri puolelta Suomea edustamaan laaja-alaisesti maaseudulla ja kaupungeissa asuvia, kehittäjiä, yrittäjiä, tutkijoita, opiskelijoita, nuoria ja ikäihmisiä.

Vakka-Suomi ja Satakunta
Vakka-Suomen ja Satakunnan innovaatioleirin tavoitteena on verkottaa alueen toimijoita keskenään ja yli maakuntarajojen sekä etsiä yrityksille uusia tuotteita ja etsiä uusia toimintamalleja elintarvikealan kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on ottaa entistä enemmän käyttöön virtuaalisia työkaluja ja ketteriä kokeiluja. Leirillä halutaan edistää yritysten välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen siirtämistä sekä etsiä uusia yhteistyön muotoja ja verkostoitumistapoja.

PikkuautotLeirityöskentelyä voi seurata maaseutu.fi:n lisäksi leirien virallisesta blogista innovaatioleirit.blogspot.fi ja Facebookissa.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkostoyksikkö:
Päivi Kujala, yksikön johtaja, 0295 16 2187, paivi.kujala@maaseutu.fi
Hanna Lilja, verkostokoordinaattori, 0295 16 2302, hanna.lilja@maaseutu.fi