Ajankohtaista maaseudun rahoituksesta

Manner-Suomen maaseudun ohjelmakauden 2007–2013 päätöksentekoa on jatkettu mm. maaseudun yritystukien, laajakaistahankkeiden ja eräiden muiden hanketyyppien osalta 30. kesäkuuta 2014 asti. Yleisimpien hankemuotojen osalta ohjelmakauden 2007-2013 päätöksenteko ELY-keskuksissa päättyy kuluvan vuoden loppuun.

 

TraktoriMaatalouden investointitukien viimeisellä hakukierroksella haettiin koko maassa avustuksia noin 46,5 miljoonaa euroa. Avustusvaroja näihin investointeihin on mahdollista kohdistaa 15–17 miljoonaa euroa, joten päätöksenteossa joudutaan käyttämään ensimmäistä kertaa koko ohjelmakaudella valintamenettelyä. Varojen kohdentamisessa priorisoidaan nuorten viljelijöiden aloittamishakemukset. Valintamenettelystä on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Vuonna 2014 maatalouden rakennetukien rahoitus jatkuu kansallisin varoin ja pääpiirteissään nykyisillä säännöillä. Uusi kohdentamisasetus valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Maaseutuvirastosta maksetaan joulukuun aikana merkittävä määrä maatilojen tukia: tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä toinen erä luonnonhaittakorvauksesta ja erityisympäristötuista sekä EU:n eläinpalkkioita. Maksamisen aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne. Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua. Etelä-Savossa pyritään kyseiset valvonnat tekemään ennen 18.12., jotta kaikki tilat voisivat saada tukensa kuluvan vuoden aikana.

Yritystukia voidaan myöntää 30. kesäkuuta saakka

Manner-Suomen maaseudun ohjelmakauden 2007–2013 päätöksentekoa on muutaman rahoituskohteen osalta jatkettu. Päätöksiä voidaan tehdä 30. kesäkuuta 2014 asti seuraavissa kohteissa:

 • Yritystuet
 • Laajakaista hankkeet (pois lukien kyläverkot)
 • Uusiin haasteisiin liittyvät hankkeet, jotka rahoitetaan maaseuturahaston lisävaroista (toimintalinjat 1 ja 4)
 • Poikkeustapauksissa nykyisille hankkeille myönnettävät jatkoajat
 • Muut mahdolliset poikkeustapaukset hanketuissa (esim. valituslautakunnan myönteiset päätökset).

Kehittämishankkeiden ja yritystukien toteutukseen on aikaa ensi vuosi, eli viimeinen toteutuspäivämäärä on 31.12.2014.

Hanketukien osalta päätöksenteko päättyy alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti eli 31.12.2013.

Maatalouden investointitukien viimeisellä kierroksella joudutaan valintamenettelyyn

Maatalouden investointitukien viimeisellä hakukierroksella haettiin avustuksia noin 46,5 miljoonaa euroa. Avustusvaroja näihin investointeihin on mahdollista kohdistaa 15–17 miljoonaa euroa, joten hakukierroksella on käytettävä valintamenettelyä.

Varojen kohdentamisessa priorisoidaan nuorten viljelijöiden aloittamishakemukset. Tärkeitä rahoitettavien kohteiden valinnan kriteerejä ovat muun muassa elinkeinosuunnitelman laskentakaudella saavutettava kannattavuuskertoimella ilmaistu kannattavuus, maatalouden yrittäjätulo ja omavaraisuusaste sekä investoinnin vaikutus edellä mainittuihin seikkoihin.

Valintakriteeistä on säädettu tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 299/2008, 15§:ssä.
Muistutuksena kerrottakoon, että vuonna 2014 rakennetuet myönnetään kansallisista varoista.

Maaseutuohjelmakausi 2007–2013 päättyy. Muista nämä päivämäärät!

Syksyinen kuvaEU:n maaseuturahaston ohjelmakausi vaihtuu. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 sulkemiseen liittyvät tärkeimmät päivämäärät ovat:

 • Viimeinen päivä tehdä tukipäätöksiä on 31.12.2013 ja 30.6.2014
 • Hankkeiden ja yritystukien toteutusaika päättyy 31.12.2014
 • Muutospäätökset (muut kuin toimintaraha) viimeistään 31.12.2014
 • Maatilainvestointien toteutusaika päättyy 28.2.2015
 • Toimintarahan toteutusaika päättyy 30.4.2015
 • Muutospäätöksen toimintarahassa viimeistään 30.4.2015

Eri tukimuotojen ja hankkeiden aikatauluista ja niiden yksityiskohdista Etelä-Savossa löytyy täältä.

Lisätietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta löytyy yleistä tietoa maaseutu.fi sivuilta.

Tulevasta ohjelmakaudesta 2014–2020 löytyy tarkempaa tietoa täältä samoin kuin Maa- ja metsätalousministeriön / CAP2020 -sivustolta.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi