Viljelijätukia maksuun joulukuussa

Maaseutuvirastosta maksetaan joulukuun aikana tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä toinen erä luonnonhaittakorvauksesta ja erityisympäristötuista. Lisäksi joulukuun aikana maksetaan EU:n eläinpalkkioita. Ympäristötuen perustoimenpiteiden ja lisätoimenpiteiden sekä ympäristötuen erityistuen lietelannan sijoittaminen peltoon toinen erä maksetaan toukokuussa 2014.

 

MaaseutuohjelmaMaksamisen aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne. Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua.

Maaseutuvirasto lähettää entiseen tapaan tiloille tiedon tuen maksusta e-kirjeenä. E-kirjeessä on eritelty tieto kunkin tukityypin maksusta. Varsinaiset oikaisuvaatimuskelpoiset tukipäätökset lähetetään tiloille myöhemmin.

Tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä luonnonhaittakorvauksen toinen erä

Tilatuen sekä valkuais- ja öljykasvipalkkion maksaminen aloitetaan 2.12.2013. Samana päivänä alkaa myös luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen.

Tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä luonnonhaittakorvauksen toinen erä voidaan maksaa, kun kaikki säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Ympäristötuen erityistukien toinen erä

Ympäristötuen erityistukien toisen erän maksaminen aloitetaan 13.12. lukuun ottamatta lietelannan sijoittaminen peltoon erityistukea, jonka toinen erä maksetaan toukokuussa 2014. Maaseutuvirasto on maksanut ensimmäisenä eränä 75 prosenttia näistä tuista syyskuusta alkaen.

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus sekä ympäristötuen erityistuet ovat EU:n osarahoittamia tukia.

EU:n nautaeläinpalkkiot ja uuhipalkkio

MorbyEU:n nautapalkkion ja lypsylehmäpalkkion ensimmäinen erä maksetaan joulukuun puolen välin jälkeen. Ensimmäinen erä maksetaan 1.1.–15.9.2013 välisenä aikana kertyneiden eläinyksiköiden perusteella.

Uuhipalkkio maksetaan 2.12. 2013 lähtien.

Mahdollisista maksuaikataulumuutoksista tiedotetaan tarvittaessa myöhemmin.

Rahoituskuri ja modulaatio

Tilatukea, valkuais- ja öljykasvipalkkiota, uuhipalkkiota, nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, teuraskaritsan laatupalkkiota ja tärkkelysperunapalkkiota koskee rahoituskuri ja modulaatio.

Rahoituskurileikkaus tehdään edellä mainittujen tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta. Leikkaus on noin 2,45 %.

Modulaatioleikkaus tehdään edellä mainittujen tukien yhteenlasketun määrän 5 000 euroa ylittävältä osalta. Leikkaus on 10 %. Jos edellä mainitut tuet ylittävät tilalla 300 000 euron rajan, on modulaation leikkausprosentti 14 % siltä osalta, joka ylittää 300 000 euroa.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tukien maksatusyksikön johtaja
Tuula Seurujärvi
Puh. 020 7725 714

Maataloustukien valvontayksikön johtaja
Sari Putkiranta
Puh. 020 7725 702

Pinta-alatukiyksikön johtaja
Hannele Sankari
Puh. 020 7725 684

Eläin- ja erikoistukiyksikön johtaja
Vesa Perätalo
Puh. 020 7725 696

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi