Mikkelin ammattikorkeakoulu kehittää maatiloista oppimisympäristöjä

Eteläsavolaisella maatilalla opitaan -hanke tarjoaa maaseutuyrittäjille mahdollisuuden maatilavierailujen kehittämiseen. Tavoitteena on, että Etelä-Savoon syntyy oppimismaatiloja, joilla koulutusvalintoja miettivät nuoret saavat käytännön kokemuksia maaseutuammateista.

 

Vapauden laakso - Kuvaaja Roosa PiiparinenMikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Eteläsavolaisella maaseudulla opitaan - hankkeessa kehitetään maatalous-, metsä- ja elintarvikealojen yrityksistä innostavia oppimisympäristöjä.

Tavoitteena on synnyttää Etelä-Savoon ammattitaitoisten maaseutuyrittäjien omistamia oppimismaatiloja, joilla nuoret pääsevät konkreettisesti kokemaan maaseudun elämää, saavat käytännön kokemuksia maaseutuammateista ja innostuvat maaseutuyrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista.

Samalla yritysten tiedotus- ja viestintäosaaminen kasvaa ja ne saavat kontaktipinnan alueen oppilaitosten nuoriin. Tämä parantaa yritysten rekrytointimahdollisuuksia ja nuorten mahdollisuuksia työllistyä alueen yrityksiin.

Yrittäjien koulutuksen sisältö

Maaseudun yrittäjiä koulutetaan hankkeessa monipuolisesti muun muassa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisessa. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy benchmarking-tapaaminen, neljä päiväkoulutusta ja opintomatka Skotlantiin. Lisäksi yrittäjät saavat tilakohtaista konsultointia ja valmennusta. Jokainen yritys järjestää muun muassa vierailun koululaisryhmälle ja saa arvioinnin vierailusta.

Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin keskiviikkona 20.11.2013 Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella.

Pitkäjänteistä kehittämistä

Eteläsavolaisella maaseudulla opitaan –hanke on jatkoa syksyllä päättyneelle Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla eli EMMA-hankkeelle, jossa nuoria tutustutettiin maaseudun ammatteihin, ja hankkeen aikana nousi esille tarve maatilavierailujen ja niiden toiminnallisuuden kehittämiselle.

Hankkeen maatalous-, metsä- ja elintarvikealojen yrittäjät ovat useilta eri toimialoilta eri puolilla Etelä-Savoa. Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat MTK Etelä-Savo ja muut neuvontajärjestöt, maaseudun kehitystä edistävät yritykset, järjestöt ja hankkeet sekä oppilaitokset, jotka tarjoavat testiyleisöjä hankkeen ideoille ja opeille. Eteläsavolaisella maaseudulla opitaan –hanke on alkanut syyskuun alussa, ja se päättyy 30.9.2014.

Lisätiedot:
Sonja Miettinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö, 040 652 9268, sonja.miettinen@mamk.fi